Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną

Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną

 • Dzięki gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) możesz dostać kredyt w PLN, jeśli nie masz wkładu własnego lub jest on niższy niż 20% wydatków związanych z nabyciem nieruchomości
 • Z kredytu skorzystasz też, jeśli masz wkład własny do 200 tys. zł i nie przekracza on 20% wydatków związanych z nabyciem nieruchomości przy oprocentowaniu zmiennym lub 30% - przy oprocentowaniu stałym
RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: 10,34%

Na co możesz przeznaczyć kredyt?


Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną możesz przeznaczyć na pokrycie całości lub części wydatków na:

 • zakup i wykończenie mieszkania lub domu
 • budowę i wykończenie domu oraz zakup działki budowalnej pod budowę domu
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej

Kto może otrzymać kredyt?


Osoba, która w dniu składania wniosku nie jest ani nie była stroną innej umowy kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt (oprócz przypadków opisanych w ustawie). Dodatkowo: 

 • singiel lub małżeństwo – jeśli nie są właścicielami mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • para, która ma co najmniej jedno dziecko – jeśli nie jest właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • rodzina, która ma co najmniej dwójkę dzieci – jeśli jest właścicielem mieszkania lub domu o metrażu określonym w ustawie

Chcesz mieć pewność, że oprocentowanie Twojego kredytu hipotecznego nie zmieni się przez 5 lat? Skorzystaj z oferty ze stałą stopą procentową


Dowiedz się więcej

Wypełnij krótką ankietę i sprawdź czy spełniasz warunki

Wniosek o kredyt składam:

Udzielono mi lub osobie z mojego gospodarstwa domowego
i W skład gospodarstwa domowego, poza wnioskodawcami, wchodzą dzieci, które są pod władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej 1 z tych osób i stale z nią mieszkają
innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego:

W dniu złożenia wniosku nie mam kredytu hipotecznego i w ciągu 36 miesięcy przed złożeniem wniosku nie została przeze mnie zawarta
i Dotyczy kredytu na zakup mieszkania albo domu, w tym spółdzielczego prawa do mieszkania albo domu, chyba że umowa kredytu została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.
inna umowa kredytu hipotecznego:

Przynajmniej jedna z osób z mojego gospodarstwa domowego
i W skład gospodarstwa domowego, poza wnioskodawcami, wchodzą dzieci, które są pod władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej 1 z tych osób i stale z nią mieszkają
jest właścicielem mieszkania/domu jednorodzinnego lub ma spółdzielcze prawo
i Przez spółdzielcze prawo należy rozumieć:
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 • ekspektatywę własności, która powstaje z chwilą zawarcia ze spółdzielnią mieszkaniową umowy, gdzie jedną ze stron jest osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębności własności lokalu
do mieszkania/domu jednorodzinnego:

W ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu przynajmniej jedna osoba z mojego gospodarstwa domowego
i W skład gospodarstwa domowego, poza wnioskodawcami, wchodzą dzieci, które są pod władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej 1 z tych osób i stale z nią mieszkają
zbyła prawo własności mieszkania/domu jednorodzinnego przez darowiznę na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej
i grupa I - małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie

grupa II - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

zstępni – potomkowie w linii prostej np. dzieci, wnuki, prawnuki wstępni – przodkowie w linii prostej np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
:

Mam dzieci
i Dotyczy dzieci własnych albo przysposobionych, które są małoletnie lub niepełnosprawne
:

Powierzchnia mojego mieszkania/domu jednorodzinnego wynosi:

Wybrane opłaty

Prowizja za udzielenie kredytu (ustalana indywidualnie
Od 0%
Wcześniejsza spłata całkowita lub częściowa
0 zł
Opłata prowizyjna na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego (od kwoty kredytu objętej gwarancją)
1 %
Aneks do umowy
150 zł

3 kroki do realizacji Twoich marzeń

1
Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz dogodny termin i porozmawiaj z ekspertem – telefonicznie, online lub w wybranym oddziale. Możesz też zostawić swój numer – oddzwonimy.

2
Złóż wniosek

Złóż wniosek o rodzinny kredyt mieszkaniowy w oddziale. Zweryfikujemy dokumenty i przekażemy Ci decyzję kredytową.

3
Zatwierdź umowę

Podpisz umowę w naszym oddziale. Podczas spotkania nasz ekspert przedstawi Ci szczegóły Twojego kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego ze spłatą rodzinną w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,34% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 040 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 96,3%; oprocentowanie stałe: 7,94%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,94%/rok z dnia 30.06.2023 r i marża 2%, a następnie oprocentowanie zmienne 8,95%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,95%/rok i marża 2%; całkowity koszt kredytu 504 030,20 zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu 0,5%, tj. 1 290,20 zł, prowizja dla BGK za udzielenie gwarancji 516,08 zł; odsetki 469 852,40 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 192,90 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ubezpieczenie na życie (za cały okres kredytowania) 25 759,62 zł; całkowita kwota do zapłaty 762 070,20 zł, płatna w 360 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym w okresie pierwszych 5. lat raty wyniosą po 1 884,19 zł, od 6. roku po 2 051,15 zł i ostatnia rata wyniesie 1 547,15 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.07.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. 

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji