Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną

Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną

 • Dzięki gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) możesz dostać kredyt w PLN, jeśli nie masz wkładu własnego lub jest on niższy niż 20% wydatków związanych z nabyciem nieruchomości
 • Z kredytu skorzystasz też, jeśli masz wkład własny do 200 tys. zł i nie przekracza on 20% wydatków związanych z nabyciem nieruchomości przy oprocentowaniu zmiennym lub 30% - przy oprocentowaniu stałym
 • Teraz oprocentowanie stałe niższe o 0,5 p.p. przez 5 lat (dla formularzy informacyjnych wygenerowanych od 24.05 do 30.06.2024 r.; nie stosuje się dla oferty Pakiet Własny Kąt przez pierwszy rok).

RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: ...

Wypełnij krótką ankietę i sprawdź czy spełniasz warunki

Wniosek o kredyt składam:

Udzielono mi lub osobie z mojego gospodarstwa domowego
? W skład gospodarstwa domowego, poza wnioskodawcami, wchodzą dzieci, które są pod władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej 1 z tych osób i stale z nią mieszkają
innego rodzinnego kredytu mieszkaniowego:

W dniu złożenia wniosku nie mam kredytu hipotecznego i w ciągu 36 miesięcy przed złożeniem wniosku nie została przeze mnie zawarta inna umowa kredytu hipotecznego
? Dotyczy kredytu na zakup mieszkania albo domu, w tym spółdzielczego prawa do mieszkania albo domu, chyba że umowa kredytu została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.
:

Przynajmniej jedna z osób z mojego gospodarstwa domowego
? W skład gospodarstwa domowego, poza wnioskodawcami, wchodzą dzieci, które są pod władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej 1 z tych osób i stale z nią mieszkają
jest właścicielem mieszkania/domu jednorodzinnego lub ma spółdzielcze prawo
? Przez spółdzielcze prawo należy rozumieć:
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 • ekspektatywę własności, która powstaje z chwilą zawarcia ze spółdzielnią mieszkaniową umowy, gdzie jedną ze stron jest osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębności własności lokalu
do mieszkania/domu jednorodzinnego:

W ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu przynajmniej jedna osoba z mojego gospodarstwa domowego
? W skład gospodarstwa domowego, poza wnioskodawcami, wchodzą dzieci, które są pod władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej 1 z tych osób i stale z nią mieszkają
zbyła prawo własności mieszkania/domu jednorodzinnego przez darowiznę na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej
? grupa I - małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie

grupa II - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

zstępni – potomkowie w linii prostej np. dzieci, wnuki, prawnuki wstępni – przodkowie w linii prostej np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
:

Mam dzieci
? Dotyczy dzieci własnych albo przysposobionych, które są małoletnie lub niepełnosprawne
:

Powierzchnia mojego mieszkania/domu jednorodzinnego wynosi:


Dowiedz się więcej

 • Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną możesz przeznaczyć na pokrycie całości lub części wydatków na:

  • zakup i wykończenie mieszkania lub domu
  • budowę i wykończenie domu oraz zakup działki budowalnej pod budowę domu
  • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej
 • Osoba, która w dniu składania wniosku nie jest ani nie była stroną innej umowy kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt (oprócz przypadków opisanych w ustawie). Dodatkowo: 

  • singiel lub małżeństwo – jeśli nie są właścicielami mieszkania lub domu jednorodzinnego
  • para, która ma co najmniej jedno dziecko – jeśli nie jest właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego
  • rodzina, która ma co najmniej dwójkę dzieci – jeśli jest właścicielem mieszkania lub domu o metrażu określonym w ustawie
Grafika do linku Poznaj ofertę ze stałą stopą procentową

Chcesz, aby oprocentowanie Twojego kredytu hipotecznego nie zmieniło się przez 5 lat?

Poznaj ofertę ze stałą stopą procentową

Ile zapłacisz?

Ile zapłacisz?

 • Prowizja za udzielenie kredytu (ustalana indywidualnie)
  Od 0%
 • Wcześniejsza spłata całkowita lub częściowa
  0 zł
 • Opłata prowizyjna na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego (od kwoty kredytu objętej gwarancją)
  1 %
 • Aneks do umowy
  150 zł

3 kroki do realizacji Twoich marzeń

3 kroki do realizacji Twoich marzeń

 • 1

  Porozmawiaj z ekspertem

  Wybierz dogodny termin i porozmawiaj z ekspertem – telefonicznie, online lub w wybranym oddziale. Możesz też zostawić swój numer – oddzwonimy.

 • 2

  Złóż wniosek

  Złóż wniosek o rodzinny kredyt mieszkaniowy w oddziale. Zweryfikujemy dokumenty i przekażemy Ci decyzję kredytową.

 • 3

  Zatwierdź umowę

  Podpisz umowę w naszym oddziale. Podczas spotkania nasz ekspert przedstawi Ci szczegóły Twojego kredytu.

...

 

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie opracowywania i zastąpienie go zamiennikiem wskaźnika referencyjnego albo alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym albo wewnętrzną stopą procentową stosowaną w rozliczeniach z klientami mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR. 

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. 

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji