Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną

Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną

 • Dzięki gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) możesz dostać kredyt w PLN, jeśli nie masz wkładu własnego lub jest on niższy niż 20% wydatków związanych z nabyciem nieruchomości
 • Z kredytu skorzystasz też, jeśli masz wkład własny do 200 tys. zł i nie przekracza on 20% wydatków związanych z nabyciem nieruchomości przy oprocentowaniu zmiennym lub 30% - przy oprocentowaniu stałym
RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: ...

Na co możesz przeznaczyć kredyt?


Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną możesz przeznaczyć na pokrycie całości lub części wydatków na:

 • zakup i wykończenie mieszkania lub domu
 • budowę i wykończenie domu oraz zakup działki budowalnej pod budowę domu
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej

Kto może otrzymać kredyt?


Osoba, która w dniu składania wniosku nie jest ani nie była stroną innej umowy kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt (oprócz przypadków opisanych w ustawie). Dodatkowo: 

 • singiel lub małżeństwo – jeśli nie są właścicielami mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • para, która ma co najmniej jedno dziecko – jeśli nie jest właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • rodzina, która ma co najmniej dwójkę dzieci – jeśli jest właścicielem mieszkania lub domu o metrażu określonym w ustawie
Grafika do linku Poznaj ofertę ze stałą stopą procentową

Chcesz, aby oprocentowanie Twojego kredytu hipotecznego nie zmieniło się przez 5 lat?

Poznaj ofertę ze stałą stopą procentową

Wypełnij krótką ankietę i sprawdź czy spełniasz warunki

Wniosek o kredyt składam:

Udzielono mi lub osobie z mojego gospodarstwa domowego
i W skład gospodarstwa domowego, poza wnioskodawcami, wchodzą dzieci, które są pod władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej 1 z tych osób i stale z nią mieszkają
innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego:

W dniu złożenia wniosku nie mam kredytu hipotecznego i w ciągu 36 miesięcy przed złożeniem wniosku nie została przeze mnie zawarta
i Dotyczy kredytu na zakup mieszkania albo domu, w tym spółdzielczego prawa do mieszkania albo domu, chyba że umowa kredytu została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.
inna umowa kredytu hipotecznego:

Przynajmniej jedna z osób z mojego gospodarstwa domowego
i W skład gospodarstwa domowego, poza wnioskodawcami, wchodzą dzieci, które są pod władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej 1 z tych osób i stale z nią mieszkają
jest właścicielem mieszkania/domu jednorodzinnego lub ma spółdzielcze prawo
i Przez spółdzielcze prawo należy rozumieć:
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 • ekspektatywę własności, która powstaje z chwilą zawarcia ze spółdzielnią mieszkaniową umowy, gdzie jedną ze stron jest osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębności własności lokalu
do mieszkania/domu jednorodzinnego:

W ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu przynajmniej jedna osoba z mojego gospodarstwa domowego
i W skład gospodarstwa domowego, poza wnioskodawcami, wchodzą dzieci, które są pod władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej 1 z tych osób i stale z nią mieszkają
zbyła prawo własności mieszkania/domu jednorodzinnego przez darowiznę na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej
i grupa I - małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie

grupa II - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

zstępni – potomkowie w linii prostej np. dzieci, wnuki, prawnuki wstępni – przodkowie w linii prostej np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
:

Mam dzieci
i Dotyczy dzieci własnych albo przysposobionych, które są małoletnie lub niepełnosprawne
:

Powierzchnia mojego mieszkania/domu jednorodzinnego wynosi:

Ile zapłacisz?

Prowizja za udzielenie kredytu (ustalana indywidualnie)
Od 0%
Wcześniejsza spłata całkowita lub częściowa
0 zł
Opłata prowizyjna na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego (od kwoty kredytu objętej gwarancją)
1 %
Aneks do umowy
150 zł

3 kroki do realizacji Twoich marzeń

1
Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz dogodny termin i porozmawiaj z ekspertem – telefonicznie, online lub w wybranym oddziale. Możesz też zostawić swój numer – oddzwonimy.

2
Złóż wniosek

Złóż wniosek o rodzinny kredyt mieszkaniowy w oddziale. Zweryfikujemy dokumenty i przekażemy Ci decyzję kredytową.

3
Zatwierdź umowę

Podpisz umowę w naszym oddziale. Podczas spotkania nasz ekspert przedstawi Ci szczegóły Twojego kredytu.

...

 

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie opracowywania i zastąpienie go zamiennikiem wskaźnika referencyjnego albo alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym albo wewnętrzną stopą procentową stosowaną w rozliczeniach z klientami mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR. 

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. 

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji