• kontrola wydatków przedsiębiorstwa
 • wygodny system planowania wydatków przedsiębiorstwa
 • możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych, również za pomocą Apple Pay, Google Pay, Garmin PaySwatchPay! oraz Xiaomi Pay
 • aplikacja mobilna iPKO Biznes dla użytkowników firmowych kart płatniczych w której mogą dokonać aktywacji karty, nadać i zmienić PIN, zastrzec karty oraz przejrzeć historię transakcji
 • prezentowanie w iPKO biznes informacji dot. umowy kart kredytowych, podgląd historii operacji oraz operacji nierozliczonych, generowanie i drukowanie raportów oraz potwierdzeń operacji
 • możliwość pobierania w iPKO biznes dziennych i miesięcznych elektronicznych zestawień z operacji kartowych w formacie PDF lub/i TXT
 • zmiana kodu PIN w bankomatach PKO BP dla kart wydanych w standardzie EMV
 • możliwość upoważnienia PKO BP do spłaty całości zadłużenia/minimalnej kwoty do zapłaty powstałego w wyniku operacji dokonanych przy użyciu kart kredytowych
 • bezpieczeństwo, PKO BP ogranicza Państwa odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 EURO
 • PKO BP przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione operacje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej
 • funkcjonalność - Karta ta może być używana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, w kraju i za granicą
 • ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach
 • dodatkowo Posiadacze kart Visa Business mogą skorzystać ze specjalnych ofert i rabatów popularnych marek handlowych. Sprawdź ofertę
Przeznaczenie
Dla kogo?
Aktywacja karty
Warunki otrzymania
 1. W przypadku kart wydawanych na warunkach preferencyjnego oprocentowania wymagane jest posiadanie w PKO Banku Polskim rachunku bankowego, przez co najmniej 3 miesiące. 
 2. Posiadanie zdolności kredytowej. 
 3. Klient zawiera z bankiem Umowę o wydawanie i używanie kart kredytowych typu Business, w której zobowiązuje się dostarczyć dane Użytkowników kart, którym mają być one wydane.
Usługi dodatkowe
Waluta
Wznowienie karty
Sposób rozliczenia
Limity
Utrata karty
Spłata karty
Informacje dodatkowe
Płatności zbliżeniowe

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat PKO Banku Polskiego.