• kontrola wydatków przedsiębiorstwa
 • wygodny system planowania wydatków przedsiębiorstwa
 • prezentowanie w iPKO biznes informacji dot. umowy kart kredytowych, podgląd historii operacji oraz operacji nierozliczonych, generowanie i drukowanie raportów oraz potwierdzeń operacji
 • możliwość pobierania w iPKO biznes dziennych i miesięcznych elektronicznych zestawień z operacji kartowych w formacie PDF lub/i TXT
 • zmiana kodu PIN w bankomatach PKO BP dla kart wydanych w standardzie EMV
 • możliwość upoważnienia PKO BP do spłaty całości zadłużenia/minimalnej kwoty do zapłaty powstałego w wyniku operacji dokonanych przy użyciu kart kredytowych
 • bezpieczeństwo, PKO BP ogranicza Państwa odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 EURO
 • PKO BP przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione operacje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej
 • funkcjonalność - Karta ta może być używana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, w kraju i za granicą
 • ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach
 • dodatkowo Posiadacze kart Visa Business mogą skorzystać ze specjalnych ofert i rabatów popularnych marek handlowych. Sprawdź ofertę
Przeznaczenie
Dla kogo?
Aktywacja karty
Warunki otrzymania
 1. Klient ubiegający się o wydanie karty PKO VISA Business Credit Srebrna nie musi być posiadaczem rachunku bankowego w PKO Banku Polskim. 
 2. W przypadku kart wydawanych na warunkach preferencyjnego oprocentowania wymagane jest posiadanie w PKO Banku Polskim rachunku bankowego, przez co najmniej 3 miesiące. 
 3. Posiadanie zdolności kredytowej. 
 4. Klient zawiera z bankiem Umowę o wydawanie i używanie kart kredytowych typu Business, w której zobowiązuje się dostarczyć dane Użytkowników kart, którym mają być one wydane.
Usługi dodatkowe (oferta Warta obowiązywała do 31.10)
Waluta
Wznowienie karty
Sposób rozliczenia
Limity
Utrata karty
Spłata karty
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat PKO Banku Polskiego.