• kontrola wydatków przedsiębiorstwa
 • wygodny system planowania wydatków przedsiębiorstwa
 • prezentowanie w iPKO biznes informacji dot. umowy kart kredytowych, podgląd historii operacji oraz operacji nierozliczonych, generowanie i drukowanie raportów oraz potwierdzeń operacji
 • możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych, również za pomocą Apple Pay, Google Pay, Garmin PaySwatchPay! oraz Xiaomi Pay
 • aplikacja mobilna iPKO Biznes dla użytkowników firmowych kart płatniczych w której mogą dokonać aktywacji karty, nadać i zmienić PIN, zastrzec karty oraz przejrzeć historię transakcji
 • możliwość pobierania w iPKO biznes dziennych i miesięcznych elektronicznych zestawień z operacji kartowych w formacie PDF lub/i TXT
 • zmiana kodu PIN w bankomatach PKO BP dla kart wydanych w standardzie EMV
 • możliwość upoważnienia PKO BP do spłaty całości zadłużenia/minimalnej kwoty do zapłaty powstałego w wyniku operacji dokonanych przy użyciu kart kredytowych
 • bezpieczeństwo, PKO BP ogranicza Państwa odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 EURO
 • PKO BP przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione operacje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej
 • funkcjonalność - Karta ta może być używana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, w kraju i za granicą
 • ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach
 • dodatkowo Posiadacze kart Visa Business mogą skorzystać ze specjalnych ofert i rabatów popularnych marek handlowych. Sprawdź ofertę
Przeznaczenie
Dla kogo?
Aktywacja karty
Sposób rozliczenia
Wznowienie karty
 1. Międzynarodowa karta płatnicza, kredytowa, ze znakiem akceptacji VISA, wydawana jest na okres 5 lat. Przy czym maksymalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy z możliwością (po dokonaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej) przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.
 2. Karta po upływie terminu ważności zostanie wznowiona z nowym terminem ważności, o ile Posiadacz rachunku nie wyda innej dyspozycji najpóźniej na 45 dni przed upływem terminu ważności karty.
 3. PIN do wznowionej karty nie ulega zmianie.
 4. Nieaktywna wznowiona karta powinna być uaktywniona przez jej Użytkownika. 
 5. PKO Bank Polski ma prawo nie wznowić karty w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej lub nieterminowej regulacji zobowiązań wobec PKO Banku Polskiego.
Limity
Warunki otrzymania
Waluta
Informacje dodatkowe
Usługi dodatkowe
Spłata karty
Utrata karty
Płatności zbliżeniowe

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat PKO Banku Polskiego.