1. Elastyczność i różnorodność - brak obligatoryjnych przepisów dla gwarancji umożliwia dowolne kształtowanie warunków gwarancji w zależności od okoliczności towarzyszących transakcji i od ustaleń pomiędzy  kontrahentami.  Istnieje wiele rodzajów gwarancji – produkt ten może być instrumentem zabezpieczającym zarówno interesy sprzedającego, jak i kupującego. 
  2. Przejęcie ryzyka niewypłacalności zleceniodawcy przez bank udzielający gwarancję - bank, udzielając gwarancję, nieodwołalnie zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty gwarancji na rzecz beneficjenta gwarancji, na jego pierwsze pisemne żądanie stwierdzające, że zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się ze swoich zobowiązań kontraktowych. 
  3. PKO Bank Polski, na życzenie beneficjenta gwarancji, może ocenić warunki gwarancji oraz sprawdzić jej autentyczność.
  4. Szybkość - obsługa, na życzenie stron, przy wykorzystaniu systemu SWIFT.
  5. W przypadku Klientów PKO Banku Polskiego (beneficjentów gwarancji) korzystających z internetowego kanału komunikacji z PKO Bankiem Polskim TradeService, beneficjent ma możliwość, bez konieczności wizyty w siedzibie PKO Banku Polskiego:
    - komunikowania się z PKO Bankiem Polskim w zakresie dotyczącym obsługi gwarancji obcych w obrocie zagranicznym (przekazywanie do PKO Banku Polskiego dyspozycji i otrzymywanie informacji z PKO Banku Polskiego),
    - generowania sprawozdań dotyczących gwarancji obcych w obrocie zagranicznym danego Klienta.
Dla kogo?

Odbiorcami produktu są klienci korporacyjni, małe i średnie przedsiębiorstwa, klienci sektora publicznego oraz instytucje finansowe.

Przeznaczenie
Warunki otrzymania
Waluta
Zasady anulowania gwarancji

Opłaty i prowizje

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim. Stawki prowizji, związanych z awizowaniem i realizacją gwarancji obcej mogą być indywidualnie ustalane z klientem.