Od 1 stycznia 2019 roku w iPKO można otwierać oraz dokupować fundusze inwestycyjne bez opłat.

Promocja obejmuje:

1. Fundusz Portfele Inwestycyjne – sfio:
Każdą wpłatę na fundusz w postaci:
1. Otwarcia rejestru z nabyciem
2. Nabycia dodatkowego
3. Zlecenia stałego
4. Przeniesienia

zrealizowaną serwisie internetowym iPKO lub serwisie internetowym Inteligo.

W przypadku realizacji zleceń w oddziale Banku promocja obejmuje 50% zniżkę.

2. Fundusz Parasolowy – fio:
Każdą wpłatę na fundusz w postaci:
1. Zlecenia otwarcia rejestru – zrealizowaną z sekcji Inwestycje
2. Zlecenia nabycia dodatkowego – zrealizowaną z sekcji Inwestycje
3. Zlecenia stałego – zrealizowaną z sekcji Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny
4. Przeniesienia – zrealizowaną z modułu Inwestycje

złożoną wyłącznie poprzez serwis internetowy iPKO lub serwis internetowy Inteligo.

Przelewy lub zlecenia stałe na Fundusz Parasolowy realizowane poza wskazanymi powyżej sekcjami nie zostaną objęte promocją.
Fundusz Parasolowy nie jest objęty promocją w Oddziałach PKO Banku Polskiego.
Promocja trwa od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.

Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 80. roku życia i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID. Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku z inwestycji. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków.

Regulamin promocji