Od 1 lipca 2018 roku w iPKO można otwierać oraz dokupować fundusze inwestycyjne bez opłat. 

Promocja obejmuje: 

  1. Fundusz Portfele Inwestycyjne – sfio:

Każdą wpłatę na fundusz w postaci:

  1. Otwarcia rejestru z nabyciem
  2. Nabycia dodatkowego
  3. Zlecenia stałego
  4. Przeniesienia

zrealizowaną w oddziale Banku, serwisie internetowym iPKO lub serwisie internetowym Inteligo.

  1. Fundusz Parasolowy – fio:

Każdą wpłatę na fundusz w postaci:

  1. Zlecenia otwarcia rejestru – zrealizowaną z sekcji Inwestycje
  2. Zlecenia nabycia dodatkowego – zrealizowaną z sekcji Inwestycje
  3. Zlecenia stałego – zrealizowaną z sekcji Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny
  4. Przeniesienia – zrealizowaną z modułu Inwestycje

złożoną wyłącznie poprzez serwis internetowy iPKO lub serwis internetowy Inteligo.

Przelewy lub zlecenia stałe na Fundusz Parasolowy realizowane poza wskazanymi powyżej sekcjami nie zostaną objęte promocją.

Fundusz Parasolowy nie jest objęty promocją w Oddziałach PKO Banku Polskiego.

Promocja trwa od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku.

Regulamin promocji