W każdej chwili możesz zmienić hasło do dowolnego z serwisów. Warto to zrobić szczególnie w przypadku, gdy podejrzewasz, że mógł je poznać ktoś nieuprawniony.

Hasła mogą być zmieniane na nowe wg poniższych zasad:

Serwis dostępuDługośćZnaki
Hasło internetowe/mobilneOd 8 do 16 znaków

Musi zawierać litery i cyfry oraz może zawierać znaki specjalne `!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?.
Nie może zawierać polskich liter (np. „ł”, „ś”) i nie może być takie samo jak login.
Dodatkowo podczas zmiany hasła do serwisu internetowego iPKO zostanie zbadany poziom jego bezpieczeństwa (tzw. siła hasła).

Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery, oznacza to, że hasło "xyz123" nie jest tym samym hasłem, co "XYZ123".
Zmienione nowe hasło internetowe będzie obowiązujące również w serwisie mobilnym.

Hasło telefoniczneOd 6 do 8 cyfrMoże zawierać tylko cyfry.
W danym serwisie możesz zmienić tylko hasło do tego serwisu.

Zmiana hasła nie wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym.

Aby zmienić:

  1. Hasło internetowe - po zalogowaniu do serwisu iPKO przejdź do opcji "Ustawienia" w górnym menu a następnie w zakładce „Kanały dostępu” wybierz link „zmień hasło” w wierszu dotyczącym Serwisu internetowego.  Dla uniknięcia pomyłki wymagane jest powtórzenie nowego hasła w polu "Powtórz hasło".
  2. Hasło mobilne - jest wspólne do serwisu internetowego i mobilnego. Aby zmienić hasło mobilne należy zmienić hasło internetowe. Zmienione hasło będzie obowiązywało w obu serwisach. Nie ma możliwości zmiany hasła mobilnego/internetowego w serwisie mobilnym.
  3. Hasło telefoniczne - po zalogowaniu do automatycznego serwisu telefonicznego wprowadź 7 na klawiaturze w celu zmiany hasła. Wprowadź aktualne hasło, a następnie dwukrotnie wprowadź nowe hasło. Po każdym wprowadzeniu hasła naciśnij krzyżyk #

Dla podwyższenia bezpieczeństwa dostępu do rachunku zalecana jest okresowa zmiana hasła w każdym kanale dostępu.

Pamiętaj! W przypadku, gdy zapomnisz lub zgubisz hasło dostępu, zadzwoń do konsultanta pod numer 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach - opłata zgodna z taryfą operatora), lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora). Konsultant po przeprowadzeniu identyfikacji na podstawie weryfikacji numeru klienta oraz pytań dodatkowych pomoże Ci nadać nowe hasło. Pomoc uzyskasz również w każdym oddziale PKO Banku Polskiego, gdzie pracownik Banku przekaże Ci kopertę zawierającą nowe hasło pierwszego logowania. Hasło to należy zmienić przy najbliższym logowaniu w każdym z kanałów. Jeśli natomiast zapomnisz numer klienta - zgłoś się do dowolnego oddziału PKO Banku Polskiego lub skontaktuj się z doradcą klienta.

Drukuj