Jeśli chcesz po raz pierwszy zalogować się do konta i rozpocząć aktywne korzystanie z produktów i usług PKO Banku Polskiego, postępuj zgodnie z poniżą instrukcją.

  1. Na stronie pkobp.pl przejdź do logowania do serwisu iPKO lub wejdź bezpośrednio na www.ipko.pl.
  2. Podaj swój ośmiocyfrowy numer klienta, który znajdziesz na umowie i kliknij „Dalej”.
  3. Wprowadź hasło pierwszego logowania, które:
    • otrzymasz automatycznie SMS-em w trakcie logowania do iPKO lub
    • znajdziesz w kopercie otrzymanej wraz z umową.
  4. Zmień hasło pierwszego logowania na własne. (Hasło, które ustalisz podczas pierwszego logowania, powinno się składać z minimum 8, a maksimum 16 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter oraz znaków specjalnych (`!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?). Hasło nie może zawierać typowo polskich liter (np.: "ł", "ś") i nie może być takie samo jak login).
  5. Wybierz swój obrazek bezpieczeństwa.

Dostęp do serwisu iPKO jest już aktywny!

Zobacz wiecej szczegółów dotyczących Twojego loginu, hasła i obrazka bezpieczeństwa.

Chcesz więcej dowiedzieć się o serwisie iPKO? Kliknij tutaj

Drukuj