Pytania i odpowiedzi

Jak zamówić naklejkę zbliżeniową PKO Junior?

Jak nadać PIN dla naklejki zbliżeniowej PKO Junior?

Jak aktywować naklejkę zbliżeniową PKO Junior?

Jak zasilić konto karty w formie naklejki zbliżeniowej PKO Junior?

Jak bezpiecznie korzystać z karty w formie naklejki zbliżeniowej PKO Junior?

Jak odnawia się naklejkę zbliżeniową PKO Junior?

Jak rozliczane są transakcje dokonane naklejką zbliżeniową PKO Junior?