PKO Konto Dziecka możesz również otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego