Skorzystaj z kalkulatora i oszacuj zmianę wysokości raty w przypadku zawieszenia miesięcznych rat kredytu (od 1 do 6 rat)

Założenia symulacji:

  • zawieszenie nie powoduje wydłużenia okresu kredytowania
  • wprowadzona wartość oprocentowania nie ulega zmianie w całym okresie symulacji
  • zawieszenie rozpoczyna się od najbliższego terminu płatności raty kapitałowo-odsetkowej
  • brak zaległości w spłacie
  • dniem płatności jest pierwszy dzień miesiąca
  • w symulacji pominięto opłaty, prowizje i koszty produktów dodatkowych oraz obowiązkowe ubezpieczenia
  • symulacja nie uwzględnia ewentualnych dopłat do kredytów preferencyjnych oraz kosztów ewentualnego przewalutowania
  • wszystkie wartości wyrażone są w walucie kredytu

 

 

Drukuj