Skorzystaj z ubezpieczenia od nowotworu
ONKOPLAN

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór

 • Ochrona na wypadek pierwszego zachorowania na nowotwór złośliwy z wyjątkiem nowotworów wtórnych1,2
 • Organizacja i pokrycie kosztów leczenia nowotworu w szpitalu za granicą3 (z wyłączeniem USA) do 1 mln EUR
 • Wsparcie finansowe nawet do 100 tys. zł, które można przeznaczyć na dowolny cel, np. związany z leczeniem w Polsce
 • Składka niższa o 20% przy zakupie pakietu ubezpieczeń – dla Bankowości Osobistej

Warianty ochrony

Tabela porównaj wersję Warianty ochrony
 

Komfort

Premium

Premium+

Wypłata w przypadku zachorowania na nowotwór

Wypłata w przypadku zachorowania na nowotwór

70 000 zł

Wypłata w przypadku zachorowania na nowotwór

40 000 zł

Wypłata w przypadku zachorowania na nowotwór

100 000 zł

PKO Pomoc Medyczna

PKO Pomoc Medyczna

Tak

PKO Pomoc Medyczna

Tak

PKO Pomoc Medyczna

Tak

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia nowotworu za granicą (z wyłączeniem USA)

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia nowotworu za granicą (z wyłączeniem USA)

-

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia nowotworu za granicą (z wyłączeniem USA)

do 1 mln EUR

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia nowotworu za granicą (z wyłączeniem USA)

do 1 mln EUR

W przypadku śmierci ubezpieczonego zwrot wszystkich wpłaconych składek ubezpieczeniowych dla uprawnionych osób

W przypadku śmierci ubezpieczonego zwrot wszystkich wpłaconych składek ubezpieczeniowych dla uprawnionych osób

Tak

W przypadku śmierci ubezpieczonego zwrot wszystkich wpłaconych składek ubezpieczeniowych dla uprawnionych osób

Tak

W przypadku śmierci ubezpieczonego zwrot wszystkich wpłaconych składek ubezpieczeniowych dla uprawnionych osób

Tak

 

Ile zapłacisz za ubezpieczenie onkologiczne?

Miesięczna składka ubezpieczeniowa w zależności od wieku wstępu:

 • 18-39 lat
  23 zł
 • 40-54 lat
  61 zł
 • 55-60 lat
  145 zł

Ubezpieczenie od raka w kliku prostych krokach

 • 1
  Udaj się do oddziału
  Odwiedź dowolny oddział PKO Banku Polskiego
 • 2
  Podpisz umowę
  Podpisz umowę i opłać pierwszą składkę
 • 3
  Ciesz się ochroną
  Twoja pełna ochrona rozpocznie się po 90 dniach od podpisania umowy

Więcej o ubezpieczeniu na wypadek zachorowania na nowotwór

 • Ubezpieczamy osoby w wieku 18-60 lat, które:

  • poszukują ochrony na wypadek choroby onkologicznej
  • nie chorowały w przeszłości na nowotwór złośliwy ani nowotwór przedinwazyjny (tzw. in situ)
  • wypełniły oświadczenie na temat stanu zdrowia i nie mają przeciwskazań do zawarcia umowy
 • Zawierasz umowę na 1 rok. Ubezpieczenie przedłuży się na kolejny roczny okres ubezpieczenia, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W każdej chwili możesz zrezygnować z polisy. Wiek wstępu nie zmienia się w kolejnych okresach rocznych, jeżeli ciągłość ochrony ubezpieczeniowej zostanie zachowana.

 • Wypłatę do 100 tys. zł 

  W przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy otrzymasz 100% sumy ubezpieczenia. W razie nowotworu przedinwazyjnego (tzn. in situ) - 10% tej kwoty (poza in situ raka skóry).

  Suma wypłaconych świadczeń nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia w całym okresie odpowiedzialności.

  Drugą opinię medyczną, czyli weryfikację diagnozy onkologicznej i zaproponowanie planu leczenia.

  PKO Opiekę Medyczną za granicą (z wyłączeniem USA) w wariantach Premium i Premium+:

  • leczenie nowotworu do 1 mln EUR w rekomendowanym szpitalu
  • podróż wraz z osobą towarzyszącą i/lub dawcą do 10 tys. EUR
  • zakwaterowanie wraz z osobą towarzyszącą i/lub dawcą do 10 tys. EUR
  • pokrycie kosztów do 100 tys. zł na zakup leków po powrocie z leczenia do kraju lub na zakup leków za granicą (w przypadku niedostępności leków w Polsce)
  • do 100 EUR za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą – maks. 60 dni

  PKO Pomoc Medyczną – pokrycie kosztów:

  • psychoonkologa do 1 tys. zł
  • dietetyka do 500 zł, pomocy domowej po leczeniu szpitalnym (do 2 tys. zł przez okres do 7 dni)
  • transportu medycznego (do 1 tys. zł, maksymalnie 2 razy)
  • zakwaterowania osoby towarzyszącej podczas Twojego pobytu w szpitalu (do 500 zł, przez maksymalnie 2 dni)
  • opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi (do 2 tys. zł, przez łącznie 7 dni)
  • nielimitowany dostęp do infolinii medycznej
  1. Ubezpieczony może zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia, wypełniając odpowiedni formularz w placówce PKO Banku Polskiego lub pobierając go ze strony www.pkoubezpieczenia.pl i przekazując go do PKO Ubezpieczenia (np. listownie). W obydwu przypadkach do wniosku należy dołączyć niezbędna dokumentacje, na podstawie której ubezpieczyciel będzie mógł ustalić należne świadczenie.
  2. W celu skorzystania z usługi PKO Pomoc Medyczna w trakcie leczenia ubezpieczony (lub osoba upoważniona) powinien skontaktować się bezpośrednio z Centrum Operacyjnym pod numerem +48 22 563 11 39 lub +48 22 383 21 39. Opłaty zgodne z taryfa operatora.

Jak ustawić zlecenie stałe w serwisie internetowym iPKO?

 • 1
  Wejdź w Płatności → Zlecenia stałe i kliknij ikonkę +
 • 2
  Uzupełnij dane i potwierdź operację

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności TU

Ubezpieczony nie otrzyma świadczenia, jeżeli przed zawarciem umowy ubezpieczenia zachorował kiedykolwiek na nowotwór złośliwy lub nowotwór przedinwazyjny (tzw. in situ). Jeżeli w okresie karencji, tj. w ciągu pierwszych 90 dni od początku okresu odpowiedzialności, zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono u niego nowotwór, świadczenie nie zostanie wypłacone ani zrealizowane i ubezpieczony otrzyma zwrot opłaconych składek ubezpieczeniowych. W ramach leczenia za granica warto zwrócić uwagę na wydatki nieobjęte ochrona, które zostały szczegółowo wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OnkoPlan (dalej: OWU). Wśród nich są m.in. wydatki związane z:

 • eksperymentalnym leczeniem, jak również leczeniem tymi procedurami diagnostycznymi, terapeutycznymi lub chirurgicznymi, których bezpieczeństwo nie zostało udowodnione naukowo,
 • leczeniem polegającym na terapii genowej, terapii komórkami somatycznymi, inżynierii tkankowej i terapii limfocytami CAR-T.

Złośliwe nowotwory wtórne i nieokreślone węzłów chłonnych, złośliwe nowotwory wtórne układu oddechowego i pokarmowego, złośliwe nowotwory wtórne o innym umiejscowieniu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OnkoPlan świadczona jest przez PKO Zycie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu OnkoPlan, w tym o ograniczeniach i wyłaczeniach odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, a takze czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajduja sie w Karcie Produktu oraz OWU, dostepnych na stronach pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pokaż pliki do pobrania”.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OnkoPlanu świadczona jest przez PKO Zycie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu OnkoPlan, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, a takze czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w OWU, dostępnych na stronie pkoubezpieczenia.plwww.pkobp.pl oraz w siedzibie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania rabatu za Pakiet Ubezpieczeń zawarte są w Regulaminie Programu Rabatowego, dostępnym na stronach www.pkoubezpieczenia.pl, www.pkobp.pl, w siedzibie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz w zakładce „Pokaż pliki do pobrania”. Program Rabatowy obowiązuje od 15 lipca 2019 r. do czasu jego zmiany lub odwołania.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny.

 

Wyjaśniamy oznaczenia

1 Zakwalifikowany według Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w rozdziale „Nowotwory złośliwe”, z wyłączeniem złośliwych nowotworów wtórnych C77-79, czyli złośliwych nowotworów wtórnych i nieokreślonych węzłów chłonnych, złośliwych nowotworów wtórnych układu oddechowego i pokarmowego, złośliwych nowotworów wtórnych o innym umiejscowieniu. Pełna lista nowotworów znajduje się w Załączniku nr 1. do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
2 Nowotwory, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela
3 Zakwalifikowane według Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w rozdziale „Nowotwory in situ”, z wyłączeniem raka in situ skóry D04.