Jaki rabat można otrzymać?

Przy zakupie Pakietu Ubezpieczeń składka z tytułu obydwu produktów wchodzących w skład pakietu zostanie obniżona o 20%. Przyznanie rabatu dotyczy również osób, które zakupiły już jeden z produktów wchodzących w skład pakietu i chciałyby uzupełnić posiadaną ochronę ubezpieczeniową.

 

Wiek wstępu

(wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)

Bezpieczny plan suma ubezpieczenia 500 tys. złOnkoplan wariant premium

Pakiet ubezpieczeń przed rabatem      

Pakiet ubezpieczeń po rabaciePakiet ubezpieczeń z przyznanym rabatem
35 lat59,77 zł69 zł128,77 zł103,02 zł25,75 zł
45 lat164,08 zł89 zł253,08 zł202,46 zł50,62 zł
55 lat439,72 zł134 zł573,72 zł458,98 zł114,74 zł

 

Rabat jest przyznawany na podstawie Regulaminu Programu Rabatowego i obowiązuje przez cały czas obowiązywania Pakietu Ubezpieczeń. W skład Pakietu Ubezpieczeń nie mogą wchodzić umowy ubezpieczenia, dla których zostały już wcześniej zastosowane kody rabatowe lub inne promocje skutkujące obniżeniem wysokości składki ubezpieczeniowej.

Program Rabatowy obowiązuje od 15 lipca 2019 r. do czasu jego odwołania.

Zapytaj doradcę Bankowości Osobistej lub Bankowości Prywatnej jak działa rabat w Pakiecie Ubezpieczeń.

 


Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu na życie Bezpieczny Plan oraz ubezpieczeniu OnkoPlan, w tym ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia oraz zakresie terytorialnym znajdują się w Karcie Produktu oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla poszczególnych produktów dostępnych również na stronie www.pkoubezpieczenia.pl 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia na życie Bezpieczny Plan i umowy ubezpieczenia OnkoPlan świadczona jest przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania rabatów za Pakiet Ubezpieczeń zawarte są w Regulaminie Programu Rabatowego dostępnym na stronach www. pkoubezpieczenia.pl, oraz w siedzibie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Program Rabatowy obowiązuje od 15 lipca 2019 r. do czasu jego odwołania.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.