1Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania:
a. Operacja musi być realizowana w jednej z 19 walut obcych dla których Bank prowadzi rachunki pomocnicze.
b. Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji operacji.
c. Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania operacji.
d. Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.