Fundusze: PKO Portfele Inwestycyjne sfio oraz PKO Parasolowy fio w kanałach zdalnych

Do 31 grudnia 2019 r. w iPKO i Inteligo można otworzyć rejestry oraz nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO Portfele Inwestycyjne i PKO Parasolowy bez opłat za nabycie. Zniesienie opłat obejmuje wpłatę na fundusz w postaci:

 • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny, 
 • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
 • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
 • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje,

złożoną w serwisie internetowym iPKO lub serwisie internetowym Inteligo.

Przelewy lub zlecenia stałe na Fundusze realizowane poza wskazanymi powyżej modułami nie zostaną objęte promocją.

WPI Akcjomat III oraz Akcjomat IV

Do 31 grudnia 2019 r. opłata za otwarcie rejestrów Akcjomatu III (z subfunduszami PKO Parasolowy) jest obniżona z 2,00% do 1,00%, a rejestry Akcjomatu IV (z subfunduszami PKO Portfele Inwestycyjne) można otworzyć bez opłat. Zlecenia mogą być złożone w oddziałach PKO Banku Polskiego lub w iPKO.

IFundusz: PKO Portfele Inwestycyjne sfio w oddziałach PKO Banku Polskiego

Do 31 grudnia 2019 r. można  w oddziałach Banku otworzyć rejestry i nabyć jednostki Funduszu PKO Portfele Inwestycyjne - sfio z obniżoną z 2,00% do 1,00% opłatą za nabycie. Promocja dotyczy każdej wpłaty na fundusz zrealizowanej w oddziale Banku w postaci:

 1. Zlecenia stałego
 2. Otwarcia rejestru z nabyciem
 3. Nabycia dodatkowego

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio (jednostka kat. a poza pakietem emerytalnym) w iPKO:

Do 31 grudnia można nabyć jednostki kat. A Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego poza Pakietem Emerytalnym bez opłat za nabycie. Promocja obejmuje każdą wpłatę na fundusz poza Pakietem Emerytalnym w postaci:

 • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny
 • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje
 • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje
 • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje

złożoną poprzez serwis internetowy iPKO.

Subfundusze PKO Zrównoważony i PKO Stabilnego wzrostu w oddziałach PKO Banku Polskiego

Do 31 grudnia 2019 r. można w oddziałach Banku otworzyć rejestry i nabyć jednostki subfunduszy PKO Zrównoważony i PKO Stabilnego Wzrostu bez opłat za nabycie.
Promocja dotyczy każdej wpłaty na fundusz zrealizowanej w oddziale Banku w postaci:

 1. Zlecenia stałego,
 2. Otwarcia rejestru z nabyciem,
 3. Nabycia dodatkowego.

Przelewy lub zlecenia stałe na Fundusze realizowane poza wskazanymi powyżej modułami nie zostaną objęte promocją.

Warunki

Promocją objęte zostaną tylko wpłaty bezpośrednie zaksięgowane na rachunku nabyć w okresie od 1 października do 31 grudnia (aby skorzystać z Promocji należy złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa i wykonać przelew tytułem nabycia najpóźniej w dniu 27 grudnia 2019 r. lub złożyć zlecenie przeniesienia do 31 października). 

Regulamin promocji kwartalnej i Regulamin promocji na PKO Zrównoważony i PKO Stabilnego Wzrostu są jedynymi dokumentami określającym zasady Promocji i należy zapoznać się z nimi przed złożeniem zlecenia. 

Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 75 roku życia i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID. Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku z inwestycji. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków.