Zasady obowiązujące do 30 czerwca 2023 r.

PKO Inwestomat - to bezpłatna usługa doradztwa inwestycyjnego, w ramach której nie płacisz też za zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Z PKO Inwestomatu skorzystasz w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO oraz oddziale PKO Banku Polskiego

Sprawdź

Program Inwestycyjny Autolokacja III – nie płacisz za przystąpienie do Programu Inwestycyjnego Autolokacja III w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO oraz oddziale PKO Banku Polskiego

Sprawdź 

 

Pakiet Emerytalny PKO TFInie płacisz za otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO oraz w ramach bezpłatnej usługi doradztwa inwestycyjnego w PKO Inwestomacie, z którego skorzystasz w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO lub w oddziale PKO Banku Polskiego

Dodatkowo:

Jeśli jesteś Uczestnikiem PPK w PKO TFI nie płacisz również za otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w oddziałach banku

Sprawdź

Fundusze inwestycyjne w ramach PKO Portfele Inwestycyjne  - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty- w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO nie płacisz za:

 • Otwarcie i zakup jednostek uczestnictwa
 • Zlecenie stałe realizowane w sekcji Inwestowanie i Płatności
 • Zakup dodatkowy realizowany w sekcji Inwestowanie
 • Przeniesienie (Zamianę)

Sprawdź

 

Fundusze inwestycyjne w ramach PKO Parasolowego – fundusz inwestycyjny otwarty - w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO nie płacisz za:

 • Otwarcie i zakup jednostek uczestnictwa
 • Zlecenie stałe realizowane w sekcji Inwestowanie i Płatności
 • Zakup dodatkowy realizowany w sekcji Inwestowanie
 • Przeniesienie (Zamianę)
 • Konwersję (Zamianę)

Sprawdź

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego  - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (jednostka uczestnictwa kat. A poza Pakietem Emerytalnym) w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO nie płacisz za:

 • Otwarcie i zakup jednostek uczestnictwa
 • Zlecenie stałe realizowane w sekcji Inwestowanie i Płatności
 • Zakup dodatkowy realizowany w sekcji Inwestowanie
 • Przeniesienie (Zamianę)

Sprawdź

 

Zwolnienie z opłaty dotyczy zakupu wszystkich subfunduszy:

Funduszu PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego:
- PKO Bursztynowy
- PKO Szafirowy
- PKO Rubinowy
- PKO Szmaragdowy
- PKO Diamentowy

Funduszu PKO – Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego:
- PKO Akcji Dywidendowych Globalny,
- PKO Akcji Rynku Europejskiego,
- PKO Akcji Rynków Wschodzących,
- PKO Akcji Rynku Japońskiego,
- PKO Akcji Rynku Amerykańskiego,
- PKO Akcji Rynku Polskiego,
- PKO Akcji Rynku Złota,
- PKO Papierów Dłużnych USD,
- PKO Obligacji Długoterminowych,
- PKO Obligacji Skarbowych,
- PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
- PKO Dóbr Luksusowych Globalny,
- PKO Technologii i Innowacji Globalny,
- PKO Surowców Globalny,
- PKO Akcji Plus,
- PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,
- PKO Dynamicznej Alokacji,
- PKO Medycyny i Demografii Globalny,
- PKO Obligacji Globalny,
- PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny,
- PKO Gamma Plus

Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego –  specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego:
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060,
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070.

Regulamin zwolnienia z pobierania wybranych opłat w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. 

Co zrobić, żeby nie płacić za zakup jednostek uczestnictwa funduszy?

 • Do 29 czerwca 2023 r. zrób zlecenie kupna jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego razem z przelewem
 • Do 30 czerwca 2023 r. zleć przeniesienie (zamianę)

Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski S.A., a w przypadku PKO Inwestomatu dodatkowo Umowę w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 75 roku życia lub 65 roku życia dla celu Emerytura i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID.Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszurainformacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl.

Usługa doradztwa inwestycyjnego ani fundusze inwestycyjne będące jej przedmiotem nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Na ich wycenę ma wpływ szereg czynników prawnych, ekonomicznych, politycznych czy podatkowych, niezależnych od emitenta i wyników jego działalności lub założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

 

Promocje obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.

Odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy - nie płacisz za odkupienia w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO, Inteligo i oddziale PKO Banku Polskiego z:

 • Lokaty z funduszem PKO Portfele inwestycyjne
 • Funduszu inwestycyjnego w ramach PKO Portfele Inwestycyjne

Regulamin promocji odkupień