Fundusze: PKO Portfele Inwestycyjne – sfio oraz PKO Parasolowy – fio w kanałach zdalnych

Do 29 lutego 2020 r. w iPKO i Inteligo można otworzyć rejestry oraz nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO Portfele Inwestycyjne i PKO Parasolowy bez opłat za nabycie. Zniesienie opłat obejmuje wpłatę na fundusz w postaci:

  • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny, 
  • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
  • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
  • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje,

złożoną w serwisie internetowym iPKO lub serwisie internetowym Inteligo.

Przelewy lub zlecenia stałe na Fundusze realizowane poza wskazanymi powyżej modułami nie zostaną objęte promocją.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio (jednostka kat. A poza pakietem emerytalnym) w iPKO:

Do 29 lutego 2020 r. można nabyć jednostki kat. A Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego poza Pakietem Emerytalnym bez opłat za nabycie. Promocja obejmuje każdą wpłatę na fundusz (poza Pakietem Emerytalnym) w postaci:

  • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny,
  • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje
  • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
  • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje.

złożoną poprzez serwis internetowy iPKO.

Warunki

Promocją objęte zostaną tylko wpłaty bezpośrednie zaksięgowane na rachunku nabyć w okresie od 1 stycznia do 29 lutego (aby skorzystać z Promocji należy złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa i wykonać przelew tytułem nabycia najpóźniej w dniu 27 lutego 2020 r. lub złożyć zlecenie przeniesienia do 29 lutego). 

Regulamin promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji i należy zapoznać się z nimi przed złożeniem zlecenia. 

Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 75 roku życia i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID. Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku z inwestycji. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków.