Fundusze: PKO Portfele Inwestycyjne sfio oraz PKO Parasolowy fio w kanałach zdalnych

Do 31 sierpnia 2019 r. w iPKO można otworzyć rejestry oraz nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bez opłat. Zniesienie opłat obejmuje:

Fundusz PKO Portfele Inwestycyjne – sfio:
Każdą wpłatę na fundusz w postaci:

 • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny 
 • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje
 • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje
 • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje

Złożoną w serwisie internetowym iPKO lub serwisie internetowym Inteligo.

Fundusz PKO Parasolowy – fio:
Każdą wpłatę na fundusz w postaci:

 • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny
 • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje
 • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje
 • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje

złożoną wyłącznie poprzez serwis internetowy iPKO lub serwis internetowy Inteligo.

Przelewy lub zlecenia stałe na Fundusze realizowane poza wskazanymi powyżej modułami nie zostaną objęte promocją.

 

Fundusz: PKO Portfele Inwestycyjne sfio w oddziałach PKO Banku Polskiego

Do 31 sierpnia 2019 r. można  w oddziałach Banku otworzyć rejestry i zakupić/dokupić Fundusz PKO Portfele Inwestycyjne - sfio z obniżoną z 2,00% do 1,00% opłatą za nabycie.
Promocja dotyczy każdej wpłaty na fundusz zrealizowanej w oddziale Banku w postaci:

 1. Zlecenia stałego
 2. Otwarcia rejestru z nabyciem
 3. Nabycia dodatkowego

WPI Akcjomat oraz Akcjomat II

Promocja dotyczy zmniejszenia opłaty za otwarcie rejestrów Akcjomatu I z 2,00% do 1,00% oraz zniesienia opłaty za otwarcie rejestrów Akcjomatu II (z subfunduszami PKO Portfele Inwestycyjne - sfio) wynikających ze zleceń złożonych  w oddziałach PKO Banku Polskiego.

Warunki

Należy pamiętać, że Promocją objęte zostaną tylko wpłaty bezpośrednie zaksięgowane na rachunku nabyć Subfunduszu w okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 r. (aby skorzystać z Promocji należy złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa i wykonać przelew tytułem nabycia najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2019 r.) oraz zlecenia przeniesienia, złożone w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r.

Regulamin promocji na funduszach jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji i należy z nim się zapoznać przed złożeniem zlecenia. 

Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 80 roku życia i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID. Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku z inwestycji. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków.