Kupujesz fundusze PKO TFI? Sprawdź, jakie mamy dla Ciebie promocje! 

PKO Inwestomat do 30.11.2021 r.  nie płacisz opłat za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w PKO Inwestomacie z którego możesz skorzystać w serwisie internetowym iPKO oraz oddziale PKO Banku Polskiego

Sprawdź

WPI Akcjomat III i WPI Akcjomat IV - do 30.11.2021 r. nie płacisz za otwarcie rejestrów Akcjomatu III lub Akcjomatu IV online w serwisie iPKO, IKO również gdy przenosisz inne rejestry z Funduszu PKO Parasolowego

Sprawdź

Pakiet Emerytalny PKO TFI - do 30.11.2021 r. nie płacisz za otwarcie rejestrów w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w PKO Inwestomacie z którego możesz skorzystać w serwisie internetowym iPKO lub w oddziale PKO Banku Polskiego

Sprawdź

Fundusze inwestycyjne w ramach PKO Portfele Inwestycyjne – sfio – do 30.11.2021 r. nie płacisz za następujące transakcje w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO::

 • Zlecenie stałe- zarówno realizowane z sekcji Inwestycje i Płatności
 • Zlecenie otwarcia rejestru i zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa
 • Zlecenie nabycia dodatkowego - realizowane z sekcji Inwestycje
 • Przeniesienie

Sprawdź

Fundusze inwestycyjne w ramach PKO Parasolowego – fio  – do 30.11.2021 r. nie płacisz za następujące wpłaty w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO:

 • Zlecenie stałe- zarówno realizowane z sekcji Inwestycje i Płatności
 • Zlecenie otwarcia rejestru i zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa
 • Zlecenie nabycia dodatkowego - realizowane z sekcji Inwestycje,
 • Przeniesienie

Sprawdź

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio (jednostka uczestnictwa kat. A poza Pakietem Emerytalnym) w iPKO – do 30.11.2021 r. nie płacisz za następujące wpłaty w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO:

 • Zlecenie stałe- zarówno realizowane z sekcji Inwestycje i Płatności,
 • Zlecenie otwarcia rejestru i zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa,
 • Zlecenie nabycia dodatkowego,
 • Przeniesienie 

Sprawdź

 

Odkupienia funduszy – do 31.12.2022 nie płacisz za odkupienia w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji IKO, Inteligo i oddziale PKO Banku Polskiego z:

 • Lokaty z funduszem PKO Portfele inwestycyjne
 • Fundusze inwestycyjne w ramach PKO Portfele Inwestycyjne

Promocja dotyczy następujących subfunduszy:

 1. Funduszu PKO Portfele Inwestycyjne - sfio:
  - PKO Bursztynowy
  - PKO Szafirowy
  - PKO Rubinowy
  - PKO Szmaragdowy
  - PKO Diamentowy
 2. Funduszu PKO – Parasolowy - fio:
  - PKO Akcji Dywidendowych Globalny
  - PKO Akcji Rynku Europejskiego
  - PKO Akcji Rynków Wschodzących
  - PKO Akcji Rynku Japońskiego
  - PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
  - PKO Akcji Rynku Polskiego
  - PKO Akcji Rynku Złota
  - PKO Papierów Dłużnych USD
  - PKO Obligacji Długoterminowych
  - PKO Obligacji Skarbowych
  - PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
  - PKO Dóbr Luksusowych Globalny
  - PKO Technologii i Innowacji Globalny
  - PKO Surowców Globalny
  - PKO Akcji Plus
  - PKO Strategicznej Alokacji
  - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
  - PKO Akcji Nowa Europa
  - PKO Stabilnego Wzrostu
  - PKO Zrównoważony
  - PKO Papierów Dłużnych Plus
  - PKO Medycyny i Demografii Globalny
  - PKO Obligacji Globalny
  - PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
  - PKO Obligacji Samorządowych II

 3. Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio:
  - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
  - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
  - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
  - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
  - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
  - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070,

Regulamin promocji na nabycia 

Regulamin promocji odkupień

Promocja na nabycia obejmuje tylko wpłaty bezpośrednie zaksięgowane na rachunku nabyć od 1 października do 30 listopada 2021 r. – żeby skorzystać z promocji, złóż zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego razem z przelewem najpóźniej 29 listopada 2021 r. lub zlecenie przeniesienia do od 1 października do 30 listopada 2021 r.

Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA a w przypadku PKO Inwestomatu dodatkowo Umowę w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 75 roku życia lub 65 roku życia dla celu Emerytura i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID. Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl.

Usługa doradztwa inwestycyjnego ani fundusze inwestycyjne będące jej przedmiotem nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Na ich wycenę ma wpływ szereg czynników prawnych, ekonomicznych, politycznych czy podatkowych, niezależnych od emitenta i wyników jego działalności lub założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.