WPI Akcjomat III i WPI Akcjomat IV

Promocja trwa do 31 stycznia 2021 r. i dotyczy zniesienia opłaty za otwarcie rejestrów Akcjomatu III lub Akcjomatu IV, w tym otwarć w drodze przeniesienia z innego rejestru prowadzonego w ramach Funduszu PKO Parasolowy – fio za pośrednictwem iPKO.

 

PKO Inwestomat

Promocja trwa do 31 stycznia 2021 r. i  polega na zniesieniu opłat za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w przypadku rejestrów otwartych przez PKO Inwestomat w iPKO oraz Oddziałach Banku.

Pakiet Emerytalny PKO TFI

Promocja trwa do 31 stycznia 2021 r. i  polega na zniesieniu opłat za otwarcie rejestrów w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI wyłącznie za pośrednictwem PKO Inwestomat w iPKO oraz Oddziałach Banku.

Fundusze poza programami (produkt podstawowy): PKO Portfele Inwestycyjne – sfio oraz PKO Parasolowy – fio w kanałach zdalnych

Do 31 stycznia 2021 r. w iPKO i Inteligo można otworzyć rejestry oraz nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO Portfele Inwestycyjne i PKO Parasolowy bez opłat za nabycie. Zniesienie opłat obejmuje wpłatę na fundusz w postaci:

  • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu
  • Płatności jako Zlecenie stałe do Funduszu Inwestycyjnego,
  • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
  • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
  • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje,

złożoną w serwisie internetowym iPKO lub serwisie internetowym Inteligo.

Przelewy lub zlecenia stałe na Fundusze realizowane poza wskazanymi powyżej modułami nie zostaną objęte promocją.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio (jednostka kat. A poza Pakietem Emerytalnym) w iPKO:

Do 31 stycznia 2021 r. można nabyć jednostki kat. A Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego poza Pakietem Emerytalnym bez opłat za nabycie. Promocja obejmuje każdą wpłatę na fundusz (poza Pakietem Emerytalnym) w postaci:

  • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Płatności jako Zlecenie stałe do Funduszu Inwestycyjnego,
  • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
  • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
  • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje.

złożoną poprzez serwis internetowy iPKO.

 

Warunki

Promocją objęte zostaną tylko wpłaty bezpośrednie zaksięgowane na rachunku nabyć w okresie od 1 do 31 stycznia 2021 (aby skorzystać z Promocji należy złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa i wykonać przelew tytułem nabycia najpóźniej w dniu 28 stycznia 2021 r. lub złożyć zlecenie przeniesienia do 31 stycznia 2021 r.).

 Regulamin promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji i należy zapoznać się z nimi przed złożeniem zlecenia. 

Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 75 roku życia i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID. Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku z inwestycji. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków.