WPI Akcjomat III i WPI Akcjomat IV

Promocja trwa do 30 kwietnia 2020 r. i dotyczy zniesienia opłaty za otwarcie rejestrów Akcjomatu III lub Akcjomatu IV wynikających ze zleceń złożonych za pośrednictwem Oddziałów PKO Banku Polskiego lub iPKO.

PKO Inwestomat

Promocja trwa do 30 kwietnia 2020 r. i  polega na zniesieniu opłat za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w przypadku rejestrów otwartych przez PKO Inwestomat.

Fundusze poza programami (produkt podstawowy): PKO Portfele Inwestycyjne – sfio oraz PKO Parasolowy – fio w kanałach zdalnych

Do 30 kwietnia 2020 r. w iPKO i Inteligo można otworzyć rejestry oraz nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO Portfele Inwestycyjne i PKO Parasolowy bez opłat za nabycie. Zniesienie opłat obejmuje wpłatę na fundusz w postaci:

  • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny, 
  • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
  • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
  • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje,

złożoną w serwisie internetowym iPKO lub serwisie internetowym Inteligo.

Przelewy lub zlecenia stałe na Fundusze realizowane poza wskazanymi powyżej modułami nie zostaną objęte promocją.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio (jednostka kat. A poza Pakietem Emerytalnym) w iPKO:

Do 30 kwietnia 2020 r. można nabyć jednostki kat. A Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego poza Pakietem Emerytalnym bez opłat za nabycie. Promocja obejmuje każdą wpłatę na fundusz (poza Pakietem Emerytalnym) w postaci:

  • Zlecenia stałego - zrealizowaną z modułu Inwestycje lub z modułu Transakcje jako Przelew na Fundusz Inwestycyjny,
  • Zlecenia otwarcia rejestru i nabycia - zrealizowaną z modułu Inwestycje
  • Zlecenia nabycia dodatkowego - zrealizowaną z modułu Inwestycje,
  • Przeniesienia - zrealizowaną z modułu Inwestycje.

złożoną poprzez serwis internetowy iPKO.

 

Warunki

Promocją objęte zostaną tylko wpłaty bezpośrednie zaksięgowane na rachunku nabyć w okresie od 1. do 30. kwietnia (aby skorzystać z Promocji należy złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa i wykonać przelew tytułem nabycia najpóźniej w dniu 29. kwietnia 2020 r. lub złożyć zlecenie przeniesienia do 30 kwietnia 2020 r.). 

Regulamin promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji i należy zapoznać się z nimi przed złożeniem zlecenia. 

Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 75 roku życia i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID. Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku z inwestycji. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków.