Kredyt hipoteczny MDM

Dlaczego warto?

Kredyt hipoteczny w ramach programu Mieszkanie dla Młodych jest przeznaczony dla osób do 35. roku życia*: będących w związku małżeńskim, dla singli oraz osób samotnie wychowujących dzieci, kupujących pierwsze mieszkanie lub dom.

Ograniczenia dotyczące wieku oraz zakupu pierwszego mieszkania nie dotyczą osób wychowujących co najmniej 3 dzieci.

Kredyt możesz przeznaczyć na:

 • kupno mieszkania o powierzchni użytkowej do 75 m2
  (nabywcy wychowujący przynajmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku
  o kredyt–do 85 m2)
 • kupno domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 100 m2
  (nabywcy wychowujący przynajmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku
  o kredyt–do 110 m2)

Mieszkanie lub dom muszą być:

 • przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy
 • zlokalizowane w Polsce

Dofinansowanie wkładu własnego to:

 • 10% dla małżeństw bezdzietnych i singli
 • 15% dla nabywców wychowujących jedno dziecko
 • 20% dla nabywców wychowujących dwoje dzieci
 • 30% - w przypadku wychowywania trojga lub więcej dzieci
  wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie więcej jednak niż 50 m2, a w przypadku rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci – nie więcej niż 65 m2 ) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej właściwego dla lokalizacji mieszkania (zgodnie z art. 2 pkt 14 Ustawy).

Dodatkowo możesz otrzymać 5% na spłatę części kredytu, jeśli w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości urodzi Ci się lub przysposobisz trzecie lub kolejne dziecko.

Pamiętaj, że...
Podstawą naliczenia dofinansowania jest iloczyn:

 • powierzchni użytkowej mieszkania lub domu nie większej niż 50 m² (w przypadku osób wychowujących przynajmniej 3 dzieci – 65m2)
  oraz
 • średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w gminie, na terenie której znajduje się mieszkanie lub dom, w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 

Finansowe wsparcie oferowane jest  w przypadku kredytów udzielonych na min. 15 lat w PLN, w wysokości min. 50% ceny zakupu mieszkania lub domu.

Zalety kredytu:

 • atrakcyjne warunki kredytowania
 • brak prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania od 15 do 35 lat
 • waluta – PLN
 • raz w roku wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty jednej raty
 • karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 36 miesięcy

Przepisy dotyczące kredytu hipotecznego MDM, w tym zasady ustalania wysokości wsparcia, znajdują sie w Ustawie z dnia 27.09.2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1304 z późn. zm.) o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

* Wniosek o dofinansowanie można złożyć najpóźniej do końca roku, w którym nabywca mieszkania lub domu kończy 35 lat. W przypadku małżeństw wymóg ten dotyczy młodszego małżonka.

 

 

 

 

Szczegóły oferty

 • Przeznaczenie

  Kredytem hipotecznym MDM można sfinansować:

  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej,  
 • Waluta

 • Wysokość kredytu

 • Okres kredytowania

 • Bankomania - dowiedz się więcej

 • Informacje dodatkowe

 • Forma i sposób spłaty kredytu

 • Formy zabezpieczenia

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

 1. Prowizja za udzielenie kredytu - 0%  (przy skorzystaniu z 4-letniego ubezpieczenia spłaty kredytu w przypadku utraty pracy, inwalidztwa lub leczenia szpitalnego)
 2. Wcześniejsza całkowita spłata kredytu ze zmienną stopą procentową: 2% od kwoty spłaty, nie mniej jednak niż 200 zł
 3. 0% prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych.

  W pozostałych przypadkach - wcześniejsza częściowa spłata kredytu  udzielonego od 1 kwietnia 2007 r. - 1,5% od kwoty spłaty. Prowizja pobierana od spłat częściowych dokonywanych w ciągu 3 pierwszych lat spłaty kredytu, licząc od dnia uruchomienia.

Pełna taryfa prowizji i opłat

Otrzymanie kredytu jest proste

 1. Wypełnij wniosek Online znajdujący się po prawej stronie
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
 4. Możesz korzystać z przyznanych środków

Pliki do pobrania