Program Europejski PKO Banku Polskiego stanowi kompleksową ofertę obsługi bankowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Przeznaczony jest zarówno dla "właścicieli" projektów, czyli podmiotów składających wnioski o wsparcie, jak i wykonawców i podwykonawców tych projektów oraz dostawców niezbędnych usług. Program Europejski PKO BP obejmuje trzy grupy produktów i usług, odpowiadające różnym potrzebom odbiorców pomocy:

Finansowanie
Rozliczenia i zabezpieczenia
Doradztwo
Drukuj