Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Program Europejski PKO Banku Polskiego stanowi kompleksową ofertę obsługi bankowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Przeznaczony jest zarówno dla "właścicieli" projektów, czyli podmiotów składających wnioski o wsparcie, jak i wykonawców i podwykonawców tych projektów oraz dostawców niezbędnych usług. Program Europejski PKO BP obejmuje trzy grupy produktów i usług, odpowiadające różnym potrzebom odbiorców pomocy:

Finansowanie
Rozliczenia i zabezpieczenia
Doradztwo
Drukuj