Dla średnich i dużych przedsiębiorstw

 • Zabezpiecz nawet do 80% kwoty swojego kredytu poprawiającego płynność
 • Niskie koszty prowizji – od 0,25%
 • Minimum formalności – ograniczyliśmy wymagane dokumenty do uzyskania gwarancji
Więcej o Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG-FGP)
 • Skorzystasz z gwarancji, jeśli jesteś średnim lub dużym przedsiębiorcą, a Twoja firma na 1 lutego 2020 roku nie miała zaległości w ZUS, US i banku kredytującym
 • Kwota gwarancji wynosi do 80% kwoty kredytu, do 200 mln PLN
 • Okres gwarancji do 27 mies. i nie dłuższy niż okres kredytu plus 3 mies.
 • Zabezpieczasz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wekslem in blanco
 • Prowizja na rzecz BGK jest pobierana z góry za cały okres i naliczana wg stawek w wysokości:
  - dla średniego przedsiębiorcy:
     - na okres kredytu do 1 roku – 0,25 %
     - na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%
  - dla dużego przedsiębiorcy:
     - na okres kredytu do 1 roku – 0,50 %
     - na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%.

 

Jaki kredyt możesz zabezpieczyć?
 • Nowy lub odnowiony kredyt obrotowy udzielony od 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
 • Kredyt obrotowy, tj. kredyt obrotowy nieodnawialny, kredyt obrotowy odnawialny, kredyt w rachunku bieżącym oraz limit kredytowy wielocelowy (LKW)
 • Waluta kredytu – PLN albo waluta wymienialna EUR i USD (nie dotyczy LKW)
 • Okres kredytu wynosi 24 mies.
 • Przeznaczasz go na bieżące finansowanie swojej działalności gospodarczej albo finansowanie kredytem obrotowym wydatków inwestycyjnych, które poprawiają Twoją płynność finansową
Drukuj