• konta wspólne otwierane są dla 2 osób o pełnej zdolności do czynności prawnych
  • osoby zainteresowane otwarciem konta wspólnego nie muszą być ze sobą spokrewnione
  • współposiadacze ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu umowy i wydanych dyspozycji
  • dla dodatkowych osób można zamówić karty do konta dla tzw. użytkowników


Środki pieniężne zgromadzone na koncie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO.

Drukuj