Szczegóły i warunki oferty

Jakie subfundusze możesz wybrać?

Lokata z funduszem - poznaj koszty

Inwestowanie – czy wiąże się z ryzykiem?

Masz pytania? Tutaj możesz znaleźć odpowiedź

Na czym polega inwestowanie w fundusze inwestycyjne?

Jak wybrać najlepszy fundusz/subfundusz inwestycyjny?

Czym jest ankieta MIFID?

Co to jest Profil inwestora?

Czy można dopłacić pieniądze do funduszu?

Czy pieniądze zainwestowane w fundusze inwestycyjne są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Ile płacę za Lokatę z funduszem (część depozytowa)?

Wybrane opłaty i prowizje

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie, likwidację
 • 30 zł za zmianę lokaty z indywidualnej na wspólną i odwrotnie

Ile płacę za zaświadczenie o lokacie?

 • 25 zł za okres obejmujący maksymalnie miesiąc, w którym złożono wniosek o zaświadczenie i 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten miesiąc
 • 50 zł za inny okres na zaświadczeniu
 • 0 zł za dowolny okres objęty zaświadczeniem, jeśli masz Rachunek PLATINIUM lub Konto Platinium II

Wybrane opłaty i prowizje

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie, likwidację
 • 30 zł za zmianę lokaty z indywidualnej na wspólną i odwrotnie

Ile płacę za zaświadczenie o lokacie?

 • 25 zł za okres obejmujący maksymalnie miesiąc, w którym złożono wniosek o zaświadczenie i 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten miesiąc
 • 50 zł za inny okres na zaświadczeniu
 • 0 zł za dowolny okres objęty zaświadczeniem, jeśli masz Rachunek PLATINIUM lub Konto Platinium II

Ile płacę za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa do lokaty lub dyspozycji przeznaczenia pieniędzy na wypadek śmierci?

 • 25 zł
 • 0 zł jeśli masz Rachunek PLATINIUM lub Konto Platinium II

Pełne zestawienie opłat i oprocentowanie znajdziesz tu:

Opłaty związane z obsługą Lokaty z funduszem
Oprocentowanie

 

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.