Zakup funduszy bez opłat!

Pozostałe promocje

 • Pakiet Emerytalny PKO TFI - nie płacisz za otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO oraz w ramach bezpłatnej usługi doradztwa inwestycyjnego w PKO Inwestomacie, z którego skorzystasz w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO lub w oddziale PKO Banku Polskiego

  Dodatkowo:

  Jeśli jesteś Uczestnikiem PPK w PKO TFI nie płacisz również za otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w oddziałach banku

 • Fundusze inwestycyjne w ramach PKO Portfele Inwestycyjne  - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty - w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO nie płacisz za:

  • Otwarcie i zakup jednostek uczestnictwa
  • Zlecenie stałe realizowane w sekcji Inwestowanie i Płatności
  • Zakup dodatkowy realizowany w sekcji Inwestowanie
  • Przeniesienie (Zamianę)


 • Fundusze inwestycyjne w ramach PKO Parasolowego – fundusz inwestycyjny otwarty - w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO nie płacisz za:

  • Otwarcie i zakup jednostek uczestnictwa
  • Zlecenie stałe realizowane w sekcji Inwestowanie i Płatności
  • Zakup dodatkowy realizowany w sekcji Inwestowanie
  • Przeniesienie (Zamianę)
  • Konwersję (Zamianę)


 • Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego  - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (jednostka uczestnictwa kat. A poza Pakietem Emerytalnym) w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO nie płacisz za:

  • Otwarcie i zakup jednostek uczestnictwa
  • Zlecenie stałe realizowane w sekcji Inwestowanie i Płatności
  • Zakup dodatkowy realizowany w sekcji Inwestowanie
  • Przeniesienie (Zamianę)


   

 • Funduszu PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego:

  • PKO Bursztynowy
  • PKO Szafirowy
  • PKO Rubinowy
  • PKO Szmaragdowy
  • PKO Diamentowy


  Funduszu PKO – Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego:

  • PKO Akcji Dywidendowych Globalny
  • PKO Akcji Strefy Euro
  • PKO Akcji Rynków Wschodzących
  • PKO Akcji Rynku Japońskiego
  • PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
  • PKO Akcji Rynku Polskiego
  • PKO Akcji Rynku Złota
  • PKO Papierów Dłużnych USD
  • PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
  • PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
  • PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
  • PKO Dóbr Luksusowych Globalny
  • PKO Technologii i Innowacji Globalny
  • PKO Surowców Globalny
  • PKO Akcji Polskich Plus
  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
  • PKO Dynamicznej Alokacji
  • PKO Medycyny i Demografii Globalny
  • PKO Obligacji Globalny
  • PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
  • PKO Obligacji Uniwersalny


  Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego –  specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego:

  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070

  Regulamin zwolnienia z pobierania wybranych opłat w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. 


  Co zrobić, żeby nie płacić za zakup jednostek uczestnictwa funduszy?

  • Do 27 czerwca 2024 zrób zlecenie kupna jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego razem z przelewem
  • Do 30 czerwca 2024 r. zleć przeniesienie (zamianę)

  Warunkiem nabycia produktu jest zawarcie Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski S.A., a w przypadku PKO Inwestomatu dodatkowo Umowę w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Produkt skierowany do Klientów w wieku od 18 lat, którzy nie ukończyli 75 roku życia lub 65 roku życia dla celu Emerytura i dla których został uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID. Więcej informacji na temat produktu, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz „Broszurainformacyjna o wymogach MiFID dla Klientów PKO Banku Polskiego SA” w oddziałach Banku oraz na stronie www.pkobp.pl

  Usługa doradztwa inwestycyjnego ani fundusze inwestycyjne będące jej przedmiotem nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Na ich wycenę ma wpływ szereg czynników prawnych, ekonomicznych, politycznych czy podatkowych, niezależnych od emitenta i wyników jego działalności lub założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

 • Odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy - nie płacisz za odkupienia w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO, Inteligo i oddziale PKO Banku Polskiego z:

  • Lokaty z funduszem PKO Portfele inwestycyjne
  • Funduszu inwestycyjnego w ramach PKO Portfele Inwestycyjne

  Regulamin promocji odkupień