Pamiętaj

 • 200 zł otrzymasz, jeśli od 1 stycznia 2021 r. do 8 maja 2022 r. nie prowadziliśmy dla Ciebie żadnego konta PKO Banku Polskiego (z wyłączeniem kont Inteligo)
 • Jeśli masz już u nas konto, możesz otworzyć konto dla swojego dziecka i odebrać kod 100 zł do Allegro

 • Zapłać min. 10 razy kartą lub BLIKIEM w każdym z 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych po miesiącu otwarcia konta
 • Płatnościami BLIK nie są wpłaty w bankomatach, wypłaty z bankomatów ani przelewy na telefon. Do łącznej liczby transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM nie wliczamy transakcji w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

 • Aby otrzymać nagrodę, do dnia jej wydania nie zamykaj konta, nie rezygnuj z karty i nie odwołuj zgód marketingowych

Pamiętaj

 • Aby spełnić warunki promocji, otwórz konto z kartą:

- Konto Dziecka i Karta Junior (jednorazowa opłata za wydanie karty wynosi 15 zł)

- Konto Pierwsze i karta płatnicza


 • Twoje dziecko powinno zapłacić min. 2 razy kartą lub BLIKIEM w każdym z 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych po miesiącu otwarcia konta
 • Płatnościami BLIK nie są wpłaty w bankomatach, wypłaty z bankomatów ani przelewy na telefon. Do łącznej liczby transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM nie wliczamy transakcji w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

 • Aby otrzymać nagrodę, do dnia jej wydanie nie zamykaj konta, nie rezygnuj z karty i nie odwołuj zgód marketingowych

PKO Konto za Zero

 • 0 zł za prowadzenie konta bankowego
 • 0 zł za wypłaty PLN BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów za granicą
 • 0 zł za obsługę karty debetowej – gdy zrobisz min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM w okresie rozliczeniowym karty; inaczej – 10 zł/mies.
 
 
Sprawdź szczegóły

PKO Konto Pierwsze

Konto dla dziecka poniżej 13 lat
 • Bank w smartfonie - dzięki aplikacji mobilnej IKO  można rozliczyć się ze znajomymi
 • Karta wielowalutowa do konta - czyli płatności bez przewalutowania1 np. w zagranicznych sklepach internetowych
 • 0 zł za prowadzenie konta, przelewy na telefon, zakupy internetowe oraz wypłaty BLIKIEM
Sprawdź szczegóły

PKO Konto Dziecka i Karta Junior

Konto dla dziecka poniżej 13 lat
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 15 zł za wydanie Karty Junior - brak opłaty miesięcznej
Sprawdź szczegóły

Nie masz konta w PKO Banku Polskim?

Otwórz Konto za Zero na selfie

Otwórz Konto za ZeroOtwórz konto na selfie w IKO

Masz już konto w PKO Banku Polskim?
Zaloguj się do iPKO i otwórz konto dla dziecka

Otwórz konto dla dziecka w serwisie iPKO

Masz już konto w PKO Banku Polskim? Zaloguj się do IKO i otwórz konto dla dziecka

Otwórz konto dla dziecka w serwisie IKO

Pamiętaj o wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

Jak otrzymać do 400 zł na zakupy na Allegro?

200 zł za otwarcie Konta za Zero

Konto za Zero

1

Sprawdź warunki i otwórz 
PKO Konto za Zero z kartą płatniczą

2

Zarejestruj się w promocji
i udziel zgód marketingowych

3

Zapłać min. 10 razy kartą lub BLIKIEM w każdym z 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych po miesiącu otwarcia konta


Sprawdź, co zyskujesz z Kontem za Zero


200 zł za otwarcie kont dla dzieci

Konto Pierwsze

1

Sprawdź warunki i otwórz konto
odpowiednie dla wieku Twojego dziecka

2

Zamów kartę płatniczą do Konta Pierwszego
lub kartę PKO Junior do Konta Dziecka i zarejestruj się w promocji

3

Twoje dziecko powinno zapłacić min. 2 razy kartą lub BLIKIEM w każdym z 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych po miesiącu otwarcia konta


Sprawdź, co zyskujesz z Kontem Dziecka i Kartą Junior

Sprawdź, co zyskujesz z Kontem Pierwszym

Otwierasz konta?

Odbierz do 400 zł


 
 

Sprawdź korzyści z konta dla całej rodziny

 

Zarejestruj się w promocji

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 • captchaOtwierasz konta?

Odbierz do 400 zł

Kiedy otrzymasz od nas nagrodę?

 • Nagrodę za otwarcie Konta za Zero wraz z kartą płatniczą prześlemy w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO w formie kodu do końca miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji. Jeśli warunki promocji spełnisz tylko w jednym miesiącu, otrzymasz tylko jeden kod 100 zł.
 • Nagrodę za otwarcie Konta Pierwszego wraz z kartą płatniczą lub Konta Dziecka wraz z kartą PKO Junior prześlemy w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO w formie kodu do końca miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji.

Pytania o promocję

Organizatorem promocji jest PKO Bank Polski SA. Promocja „Sprawdza się w działaniu” trwa w terminie 9.05-30.06. 2022 r. i dotyczy PKO Konta za Zero, PKO Konta Dziecka i PKO Konta Pierwszego. Pula nagród w promocji jest ograniczona i wynosi 7000 szt. (3000 szt. nagród po 200 zł, 4000 szt. nagród po 100 zł.). Spełnij wszystkie warunki promocji - szczegóły w regulaminie dostępnym na pkobp.pl/sprawdzasie. Więcej o kontach, w tym Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych na pkobp.pl i w placówkach banku.

1 Płatnościami BLIK nie są wpłaty w bankomatach, wypłaty z bankomatów ani przelewy na telefon. Do łącznej liczby transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM nie wliczamy transakcji w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory.