1. Zawsze wprowadzaj adres strony internetowej Banku ręcznie.

2. Sprawdź, czy adres strony w oknie przeglądarki wygląda następująco: https://www.ipko.pl

3. Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki. W zależności od przeglądarki, ikona kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu. Pojawienie się tej kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.

4. Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa. Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce, najczęściej w menu "Plik" opcja "Właściwości". Po wybraniu przycisku "Certyfikaty" sprawdź zarówno "Ogólne", jak i "Ścieżka certyfikacji".
Do danych certyfikatu możesz również dotrzeć poprzez dwukrotne kliknięcie w ikonę kłódki. Po kliknięciu zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu, z których dowiesz się, że został on wystawiony dla domeny https://www.ipko.pl
Możesz się z nich również dowiedzieć, że zakupu certyfikatu dokonał PKO Bank Polski.

5. Logując się do strony Banku, nigdy nie korzystaj z linków nieznanego pochodzenia, umieszczonych w wiadomościach e-mail i SMS bądź na stronach www nienależących do Banku.

6. Nie ujawniaj danych do logowania (numeru klienta, haseł dostępu) innym osobom, nie podawaj ich na żądanie podmiotów trzecich.

7. Pamiętaj, że podczas logowania do serwisu nie jest wymagane podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Logowanie do serwisu internetowego iPKO odbywa się w dwóch (a w przypadku klientów korzystających z tokena w trzech) krokach: w pierwszym należy podać swój numer klienta lub przyjazny login, w drugim – hasło (w trzecim – w przypadku użytkowników tokena – hasła z tokena) i jest dodatkowo zabezpieczone nowym elementem: obrazkiem. Obrazek – wybierany samodzielnie przez klienta - jest widoczny przy polu na wpisanie hasła i stanowi dodatkowe uwiarygodnienie tego, że logowanie następuje na stronie PKO Banku Polskiego. Każdy z klientów podczas pierwszego logowania po 16 września 2016r. zostanie poproszony o wybór jednego z kilku zaproponowanych przez Bank obrazków bezpieczeństwa. System przy wyborze obrazka nie będzie prosił o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Zapamiętaj wybrany przez siebie obrazek – od tego momentu będzie on pojawiał się przy każdym logowaniu do serwisu internetowego iPKO.

Gdy obrazek został już przez Ciebie wybrany, proces logowania do serwisu internetowego iPKO wygląda następująco:

 • KROK 1: podanie numeru klienta lub przyjaznego loginu,
 • KROK 2:
  • weryfikacja obrazka bezpieczeństwa (wcześniej wybranego przez Ciebie),
  • podanie hasła,
 • KROK 3: podanie hasła z tokena (jeżeli korzystasz z tej funkcji).

W sytuacji, w której:

 • wybrany przez Ciebie obrazek bezpieczeństwa, nie pojawia się podczas logowania lub jest prezentowany inny,
 • na ekranie logowania bądź bezpośrednio po wprowadzeniu danych do logowania pojawi się prośba o podanie innych danych lub kodu z narzędzia autoryzacyjnego,

przerwij proces logowania i skontaktuj się z konsultantem iPKO pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

8. Weryfikuj prezentowane przez Bank informacje o dacie i godzinie ostatniego poprawnego zalogowania oraz ostatniej nieudanej próby logowania – w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieścisłości, zgłoś ten fakt. 

Jeżeli wygląd strony logowania wzbudzi Twoje zaniepokojenie, ZANIM SIĘ ZALOGUJESZ, skontaktuj się z konsultantem iPKO pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

Pamiętaj: kod z narzędzia autoryzacyjnego jest niezbędny wyłącznie do zatwierdzenia zlecanej przez Ciebie dyspozycji, np. zlecenia przelewu, założenia lokaty, spłaty kredytu, zmiany danych korespondencyjnych, definiowania płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w Internecie, itp.
Pole do wprowadzenia kodu pojawia się na ekranie potwierdzenia, po wprowadzeniu wszystkich danych operacji. Wyjątek stanowi logowanie do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, które – ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na szczególną poufność danych – wymaga dodatkowego potwierdzenia kodem autoryzacyjnym.

Bank nigdy nie bedzie wymagał od Ciebie podania:

 • kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu internetowego, ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego
 • kilku kodów jednorazowych jednocześnie (wyjątkiem jest tylko konieczność użycia dwóch kodów podczas aktywacji lub zmiany nowego narzędzia autoryzacji),
 • kodu jednorazowego w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązanej przez pracownika Banku, chyba że kontakt telefoniczny następuje z Twojej inicjatywy,
 • kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP dla Twojego komputera,
 • danych karty płatniczej, takich jak: numer karty, data ważności i kod CVV, podczas korzystania z serwisu internetowego.

Zachowaj szczególną ostrożność wobec próśb o aktualizację swoich danych osobowych, kierując się zasadami opisanymi powyżej a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności otrzymanej prośby o aktualizację danych skontaktuj się z konsultantem iPKO pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego, przed podaniem kodu, skontaktuj się z konsultantem serwisu telefonicznego 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora), lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie iPKO kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji (zwróć uwagę na poprawność numeru rachunku odbiorcy oraz kwotę transakcji).

Drukuj