Bezpieczne logowanie

Pamiętaj, że Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie:

 • kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu transakcyjnego, ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego
 • kilku kodów jednorazowych jednocześnie (wyjątkiem jest tylko konieczność użycia dwóch kodów podczas aktywacji lub zmiany nowego narzędzia autoryzacji),
 • danych karty płatniczej podczas korzystania z serwisu transakcyjnego takich jak: numer karty, data ważności i kod CVV,
 • kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP itp. dla Twojego komputera.
 • Pamiętaj!

  Kody jednorazowe służą wyłącznie do autoryzacji zleconej w serwisie dyspozycji (np. zlecenia przelewu, założenia lokaty, spłaty kredytu, zmiany danych korespondencyjnych, definiowania płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w Internecie itp.).

  Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie iPKO kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji.

Przed zalogowaniem się do serwisu internetowego iPKO upewnij się czy połączenie, z którego korzystasz jest szyfrowane:

 1. Sprawdź czy adres strony w oknie przeglądarki wygląda następująco:

  https://www.ipko.pl

 2. Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki. W zależności od przeglądarki, ikona kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu. Pojawienie się tej kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.

 3. Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa.
  Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce, najczęściej w menu "Plik" opcja "Właściwości". Po wybraniu przycisku "Certyfikaty" sprawdź zarówno "Ogólne", jak i "Ścieżka certyfikacji".  Do danych certyfikatu możesz również dotrzeć poprzez dwukrotne kliknięcie w ikonę kłódki. Po kliknięciu zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu, z których dowiesz się, że został on wystawiony dla domeny https://www.ipko.pl/
  Możesz się z nich również dowiedzieć, że zakupu certyfikatu dokonał PKO Bank Polski.

Pamiętaj! Jeżeli wygląd strony logowania wzbudzi Twoje zaniepokojenie, ZANIM ZALOGUJESZ SIĘ, zadzwoń do konsultanta iPKO: 801 307 307, 801 3PKOBP lub + 48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).

 

Sprawdź czy Twój router jest bezpieczny?