Fundusze dostępne w Autolokacji III

8 subfunduszy do wyboru

Masz do wyboru 8 subfunduszy zróżnicowanych pod względem klas aktywów oraz profilu ryzyka i realizowanej strategii inwestycyjnej. Wypełnij ankietę MiFID, a dowiesz się czy i które fundusze są dla Ciebie odpowiednie

 

Koszty związane z Autolokacją III

1 Odsetki naliczamy (kapitalizujemy) na koniec okresu umownego. Od zysku z Twojej lokaty pobieramy 19% podatek dochodowy.

Oprocentowanie lokaty w ramach WPI Autolokacja III

Autolokacja III  to połączenie 6-miesięcznej lokaty  i wybranego przez Ciebie funduszu inwestycyjnego. 6-miesięcznej lokaty oprocentowanej jak w Autolokacji III nie możesz założyć oddzielnie. Możesz znaleźć podobną lokatę, ale o niższym oprocentowaniu. 

Z Autolokacji III mogą skorzystać osoby w wieku od 18 do 75 lat, dla których jest on odpowiedni w rozumieniu Regulacji MiFID

Główne ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne znajdziesz w zakładce Inwestowanie w fundusze inwestycyjne a Ryzyko.

Dodatkowo Autolokacja III dedykowana jest dla osób które:

  • akceptują ryzyko inwestycyjne związane z utratą przynajmniej części zainwestowanych środków, wynikające z docelowego przeniesienia wszystkich wpłaconych na lokatę pieniędzy do wybranego funduszu
  • akceptują mechanizm cyklicznego, comiesięcznego przenoszenia wpłaconych na lokatę i oprocentowanych zgodnie z umową lokaty pieniędzy do wybranego funduszu

Inwestowanie wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem utraty przynajmniej części wpłaconych pieniędzy. Więcej dowiesz się z Broszury MiFID, Dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) oraz prospektów informacyjnych. Pełna nota prawna