Grafika
WESTERN UNION

Nadawaj i odbieraj przekazy pieniężne

  • Nadawaj przekazy w PLN w naszych oddziałach, aplikacji IKO i serwisie iPKO
  • Odbieraj przekazy w naszych oddziałach, aplikacji IKO, serwisie iPKO i bankomatach
  • Korzystaj z Western Union nawet, gdy nie masz u nas konta – odwiedź dowolny oddział

Jak nadasz przekaz Western Union?

1
Przygotuj swój dokument tożsamości oraz dane odbiorcy
Imię i nazwisko odbiorcy, kwotę, walutę i kraj odbioru
2
Nadaj przekaz
Przekaz nadaj w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub w naszym dowolnym oddziale – otrzymasz potwierdzenie nadania przekazu z numerem MTCN, który koniecznie zachowaj
3
Poinformuj odbiorcę o nadaniu przekazu
Podaj kwotę, walutę, kraj nadania i otrzymany numer MTCN – nie podawaj nikomu danych przekazu i MTCN, poza jego odbiorcą
MTCN – z ang. Money Transfer Control Number – numer identyfikacyjny przekazu w systemie Western Union (10 cyfr)

Jak odbierzesz przekaz Western Union?

1
Zaloguj się do aplikacji IKO
Przejdź kolejno do: Płatności → Inne operacje → Western Union
2
Wpisz potrzebne dane
Podaj numer MTCN oraz spodziewaną kwotę przekazu i wybierz Szukaj
3
Sprawdź regulamin i odbierz przekaz
Zapoznaj się z regulaminem, zaznacz oświadczenie i kliknij Odbierz

Zawsze możesz wybrać się do naszego dowolnego oddziału i poprosić o pomoc doradcę.

Limity i opłaty przekazów Western Union

Maks. dzienna kwota przekazu nadawanego w oddziale PKO Banku Polskiego
25 000 zł
Maks. dzienna kwota przekazu nadawanego w serwisie iPKO
1 500 zł
Maks. dzienna liczba przekazów wypłaconych w aplikacji IKO
3 przekazy na łączną kwotę 25 000 zł
Maks. limit przekazu odbieranego w oddziale PKO Banku Polskiego, serwisie iPKO i aplikacji IKO
Brak limitu

Opłaty

  • Jeżeli waluta odbioru przekazu jest inna niż waluta nadania, Western Union przeliczy ją po swoim kursie na zasadach określonych w regulaminie WU   
  • Opłatę za przekaz Western Union ponosi nadawca w walucie PLN. Sprawdź wszystkie opłaty

Jak zadbasz o bezpieczeństwo swojego przekazu?

Np. auto, sprzęt elektroniczny, pośrednictwo pracy, wynajem mieszkania za granicą, kredyt w zagranicznym banku, czy loterii, itp.

Danych przekazu nie można przekazywać nikomu, poza jego odbiorcą. Jeśli przekażesz dane innej osobie, naruszysz Warunki świadczenia Usługi Przekazu Pieniężnego Western Union  oraz regulaminu i możesz stracić wysłane pieniądze

Warunki są dostępne na stronie Western Union. Ich przestrzeganie może ochronić Cię jako nadawcę, m.in. przed wyłudzeniem pieniędzy

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zadzwoń na infolinię banku: 800 207 606 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub infolinią banku : 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora)

Usługę przekazów pieniężnych w Unii Europejskiej świadczy Western Union Payments Services Ireland Limited.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Przelew (standardowy)

Definicja prawna

to określenie na polecenie przelewu. Jest to usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Co to dla Ciebie znaczy?

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych.

Wypłata gotówki z bankomatu

Definicja prawna

to określenie na wypłatę gotówki. Jest to usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

Co to dla Ciebie znaczy?

Wypłata gotówki z rachunku płatniczego w bankomacie, w oddziale PKO Banku Polskiego.