Użyj kodu* i zapewnij sobie ochronę w czasie zimowego wyjazdu z ubezpieczeniem „Moje Podróże24”

  • 20% zniżki dla Klientów, którzy korzystali już z ubezpieczenia Moje Podróże24
  • 15% zniżki dla pozostałych Klientów

Oprócz dodatkowej zniżki dostępne są stałe zniżki:

  • 10% - dla rodzin
  • 10% - dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
  • 30% - dla posiadaczy karty EKUZ 

Zniżki naliczane są od kwoty pozostałej po uwzględnieniu każdego kolejnego rabatu i łączą się. Naliczane są one w następującej kolejności: rodzinna, Karta Dużej Rodziny, EKUZ, dodatkowy kod rabatowy. 

Więcej o ubezpieczeniu „Moje Podróże24”

* Indywidualny kod rabatowy na ubezpieczenie wyświetlimy Ci w serwisie iPKO oraz aplikacji IKO. Zniżka zostanie naliczona automatycznie, jeśli wpiszesz otrzymany kod w formularzu zakupu ubezpieczenia w aplikacji mobilnej IKO / serwisie internetowym iPKO. Żeby skorzystać ze zniżki, Klient musi mieć dostęp do serwisu internetowego iPKO lub aplikacji mobilnej IKO, za pośrednictwem których można wnioskować o ubezpieczenie. 

Ubezpieczenie Moje Podróże 24 jest produktem PKO Towarzystwa Ubezpieczeń SA, skierowanym do klientów Banku. Możesz je kupić w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO.

Przed zawarciem umowy sprawdź dla kogo produkt jest skierowany, a także zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis zakresu poszczególnych ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Regulamin korzystania z kodów rabatowych