Zmiany na rynku usług finansowych, wynikające ze znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych oznaczają dostosowanie, od 15 grudnia br., regulacji obowiązujących w PKO Banku Polskim. Wśród nowości znajdą się m.in.:

  • skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji;
  • zmiana zasad pokrywania kosztów przelewu zagranicznego do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego - możliwość skorzystania jedynie z opcji dzielenia kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu.

Już teraz obowiązuje natomiast niższa maksymalna kwota odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje kartą płatniczą - 50 EUR (poprzednio 150 EUR).

W zakresie zmian, które przynoszą nowe przepisy, PKO Bank Polski od początku bierze aktywny udział przygotowując korzystne dla klientów rozwiązania. Bank pracuje m.in. nad dalszym wzmacnianiem bezpieczeństwa transakcji oraz udostępnieniem nowych funkcji posiadaczom rachunków. Znowelizowana ustawa o usługach płatniczych, która dostosowała polskie prawo do wymogów unijnych, zobowiązuje też banki do udostępnienia danych zawartych w bankowych systemach informatycznych podmiotom, które będą oferować nowe usługi finansowe. Dane będą udostępniane tylko na wyraźne żądanie klientów.

Szczegółowy opis zmian oraz pełne treści Taryfy i regulaminów przesyłane są systematycznie do klientów. Dokumenty dostępne są w wiadomościach w serwisie transakcyjnym, można je otrzymać w dowolnym oddziale banku.

Odpowiedzi na pytania związane z wprowadzanymi zmianami można uzyskać pod numerem infolinii 800 302 302 oraz +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Poniżej komplet materiałów przekazany klientom m.in. na płycie CD:

Drukuj