Pieniądze na rachunkach w banku są gwarantowane
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Sprawdź

Pełne zestawienie opłat i oprocentowanie znajdziesz tu:

Opłaty związane z obsługą Lokaty 60+
Oprocentowanie

*Brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora.
**Opłata zgodna z taryfą operatora.

 

1 Odsetki naliczamy (kapitalizujemy) na koniec okresu umownego. Pamiętaj, że od zysku z Twojej lokaty pobieramy 19% podatek dochodowy.