RRSO wynosi 24,22% dla Partnerskiej karty kredytowej PKO VITAY z limitem 8 000 zł przy wykorzystaniu limitu w całości przez przeprowadzenie jednej operacji w miesiącu, w którym klient otrzymał kartę, spłacie zadłużenia w 12 ratach w ciągu roku i nominalnej stopie procentowej 17,75% w kolejnych 12 cyklach. W kalkulacji uwzględniono obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub utraty pracy w wysokości 0,1% miesięcznie od wartości zadłużenia, opłatę za każdorazowe wznowienie karty płatniczej - z wyjątkiem kart wydawanych po zgłoszeniu utraty karty 2,50 zł rocznie i opłatę za obsługę roczną karty w wysokości 105 zł (informacja wg stanu na 5.10.2023 r.). Całkowita kwota do zapłaty przez klienta wynosi 8 993,36 zł.

 

 

 

Od 1 czerwca 2023 r. zmieniliśmy regulaminy i cennik, który dodatkowo zyskuje nową, prostszą formę.
Więcej o tym, co i dlaczego zmieniliśmy znajdziesz na pkobp.pl/zmiany2023