Ubezpieczenie Spłaty Kredytu zostało przygotowane przy współpracy z PKO TU SA  w celu zapewnienia Kredytobiorcy bezpieczeństwa w okresie spłaty kredytu hipotecznego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko utraty źródła dochodu, inwalidztwa w następstwie NW i leczenia szpitalnego.

Zalety produktu:

  • konkurencyjne stawki ubezpieczenia,
  • szeroki zakres ubezpieczenia (nie tylko utrata pracy),
  • szybka i nieskomplikowana procedura zgłoszenia roszczenia oraz realizacji świadczenia,
  • możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych w przypadku wykupienia tego ubezpieczenia w Banku.
Przeznaczenie

Przedmiotem ubezpieczenia są:

  • w ubezpieczeniu spłaty Kredytu na wypadek utraty źródła dochodu – zdolność Ubezpieczonego do spłaty zobowiązań z tytułu umowy Kredytu;
  • w ubezpieczeniu spłaty Kredytu na wypadek inwalidztwa w następstwie NW i leczenia szpitalnego – zdrowie Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek:

  1. utraty źródła dochodu
  2. inwalidztwa w następstwie NW
  3. leczenia szpitalnego

Zasady udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej: zakresu ubezpieczenia, wysokość świadczeń, oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazane są w dokumentach ubezpieczeniowych OWU oraz w Dokumencie Zawierającym Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym oraz Informacji dot. przetwarzania danych osobowych załączonych w zakładce ,,pliki do pobrania.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 

Dla kogo?
Okres umowy
Zgłoszenie szkód
Zawarcie umowy

Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo z góry za cały okres ochrony. 

Wysokość składki dla okresu 48 miesięcy wynosi: 3,25% kwoty przyznanego kredytu lub kwoty zadłużenia na pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego,  w którym zawierana jest Umowa Ubezpieczenia (w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia po 30 dniu od Uruchomienia Kredytu lub wypłaty jego pierwszej transzy, jeżeli Uruchomienie Kredytu objęło całą kwotę Kredytu)