Ubezpieczenie Spłaty Kredytu zostało przygotowane przy współpracy z PKO TU SA  w celu zapewnienia Kredytobiorcy bezpieczeństwa w okresie spłaty kredytu hipotecznego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko utraty źródła dochodu, inwalidztwa w następstwie NW i leczenia szpitalnego.

Zalety produktu:

 • konkurencyjne stawki ubezpieczenia,
 • szeroki zakres ubezpieczenia (nie tylko utrata pracy),
 • szybka i nieskomplikowana procedura zgłoszenia roszczenia oraz realizacji świadczenia,
 • możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych w przypadku wykupienia tego ubezpieczenia w Banku.
Przeznaczenie

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • w ubezpieczeniu spłaty Kredytu na wypadek utraty źródła dochodu – zdolność Ubezpieczonego do spłaty zobowiązań z tytułu umowy Kredytu;
 • w ubezpieczeniu spłaty Kredytu na wypadek inwalidztwa w następstwie NW i leczenia szpitalnego – zdrowie Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek:

 1. utraty źródła dochodu
 2. inwalidztwa w następstwie NW
 3. leczenia szpitalnego

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wysokość świadczeń i ich limitów, oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazane są w dokumentach ubezpieczeniowych OWU oraz Karcie Produktu przedmiotowego ubezpieczenia  załączonych w zakładce ,,pliki do pobrania.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 

Dla kogo?
Okres umowy
Zgłoszenie szkód
Zawarcie umowy

Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo z góry za cały okres ochrony. 

Wysokość składki wynosi:

 1. Dla okresu 24 miesięcy - 2,27% kwoty przyznanego kredytu lub kwoty zadłużenia na pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego,  w którym zawierana jest Umowa Ubezpieczenia (w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia po 30 dniu od Uruchomienia Kredytu lub wypłaty jego pierwszej transzy, jeżeli Uruchomienie Kredytu objęło całą kwotę Kredytu)
 2. Dla okresu 48 miesięcy - 3,25% kwoty przyznanego kredytu lub kwoty zadłużenia na pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego,  w którym zawierana jest Umowa Ubezpieczenia (w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia po 30 dniu od Uruchomienia Kredytu lub wypłaty jego pierwszej transzy, jeżeli Uruchomienie Kredytu objęło całą kwotę Kredytu)