• wszechstronność, bezpieczeństwo oraz międzynarodowa sieć akceptacji
  • długi okres kredytowania
  • możliwość ustalania indywidualnych limitów
  • pakiet ubezpieczeń, w tym zapewniające odszkodowanie w przypadku utraty karty
Sposób rozliczenia
Limity
Warunki otrzymania
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Wznowienie karty
Dla kogo?
Przeznaczenie karty
Spłata karty