Aplikacja PKO Menedżer Przepływów to wiele korzyści dla klientów:

  • optymalizacja zarządzania środkami finansowymi dzięki analizie historycznych i aktualnych sald na dowolnie wybranych rachunkach bankowych klienta oraz dzięki symulacji przyszłych przepływów pieniężnych, będących prognozami o charakterze informacyjnym,
  • dopasowanie do potrzeb klienta przez dowolną konfigurację rachunków i wskazanie osób upoważnionych przez klienta do korzystania z usługi oraz dzięki opcji udostępnienia analiz i symulacji użytkownikom jednego klienta,
  • jednoczesna analiza sald na rachunkach klienta w PKO Banku Polskim i w innych bankach,
  • umożliwienie grupom kapitałowym zarządzania płynnością wszystkich lub wybranych spółek grupy.

 

 

Szczegóły oferty

Innowacyjna aplikacja PKO Menedżer Przepływów dostarcza unikalne rozwiązania klientom korporacyjnym PKO Banku Polskiego zainteresowanym samodzielnym zarządzaniem przepływami pieniężnymi na wielu rachunkach – zarówno w PKO Banku Polskim, jak i w innych bankach.

Jest dostępna w dwóch wariantach – dla pojedynczych podmiotów gospodarczych niepowiązanych kapitałowo oraz dla grup kapitałowych.

Wariant dla grup kapitałowych pozwala spółce zarządzającej monitorować aktualną sytuację finansową i symulować przyszłe zdarzenia finansowe wszystkich lub wybranych spółek grupy.

Aktywacja usługi jest bezpłatna. Miesięczna opłata za korzystanie z PKO Menedżer Przepływów jest ustalana indywidualnie z klientem i zależy od liczby włączanych do usługi spółek.