Dobrowolne ubezpieczenia PKO Życie TU SA oraz PKO TU SA dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych udzielanych przez PKO Bank Polski, które mogą mu pomóc w ich spłacie w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń losowych.

Korzystając z tej propozycji możecie Państwo zostać objęci zakresem ochrony ubezpieczeniowej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, który może obejmować: śmierć i/lub utratę źródła dochodu albo inwalidztwo w NW.

Zawarcie danej Umowy zależy od pozytywnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego tj. od spełnienia określonych warunków, które możecie Państwo znaleźć  w „informacjach szczegółowych”. Po pozytywnej ocenie, do zawarcia umów ubezpieczenia i rozpoczęcia świadczenia ochrony, wystarczy podpisać Wniosko-Polisę i opłacić składkę.

Dla kogo?
Okres ubezpieczenia i ochrony
Zakres i suma ubezpieczenia
Zgłoszenie roszczenia
Zawarcie umowy
Informacje dodatkowe

Składka za ubezpieczenie jest jednorazowa, płatna z góry za cały okres ubezpieczenia.

Szczegółowe informację w zakresie stawek ubezpieczeniowych zawarte są w dokumencie Karta Produktu Ubezpieczenia, dostępnym w sekcji ,,Dokumenty